Wijkgemeente Dorpskerk Wijkgemeente Dorpskerk

Wat wij geloven

De wijkgemeente Dorpskerk wil staan in de Gereformeerde traditie en herkent zich in de modaliteit van de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Zij voert de naam Hervormde Gemeente.

De wijkgemeente wil handelen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en belijdt het geloof zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk:

• De Apostolische Geloofsbelijdenis,
• De geloofsbelijdenis van Nicea,
• De geloofsbelijdenis van Athanasius.

De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie formulieren van enigheid:

• De Heidelbergse Catechismus
• De Nederlandse geloofsbelijdenis en
• De Dordtse Leerregels.

In overeenstemming met de algemene belijdenisgeschriften en de Gereformeerde belijdenisgeschriften wordt de Bijbel aanvaard als het onfeilbaar Woord van God. In al haar kerkelijk leven, spreken en handelen, zowel binnen de wijkgemeente, binnen de gehele plaatselijke gemeente, als in het geheel van de kerk, weet zij zich gehouden aan deze belijdenissen.
 Beleidsplan
Het beleidsplan van de wijkgemeente Dorpskerk voor de periode van 2021-2025 kunt u hier downloaden.
 


Hieronder vindt u een overzicht van de wijkgemeente Dorpskerk

 
terug