Vrouwenkring Lydia Vrouwenkring Lydia
De Bijbelstudies worden afwisselend gehouden bij de deelnemers thuis,
op donderdagmiddag en we beginnen rond 13.30 uur. We ontmoeten elkaar
om de drie weken, van oktober tot en met april. We behandelen Bijbelstudies
uit het christelijk damesblad Vrouw. De Kerstviering houden we gezamenlijk
met alle andere vrouwenverenigingen Lydia in de Schakel en de Paasviering
houden we alleen met de Vrouwenkring Lydia, eveneens in de Schakel.
In september praten we altijd met elkaar bij, na de vakantieperiode,
tijdens een heerlijke High Tea. Om het seizoen af te sluiten, gaan we samen
een middag uit. We doen dan iets sportiefs of creatiefs en beëindigen de dag
met een etentje. Voor info over de data, graag bellen met Hermina Gobius op 0627557776.
terug