Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau is gevestigd in de Vredeskerk.  De openingstijd is iedere 1e woensdagavond van de maand van 19.00 - 20.00 uur. Voor vragen, op- en aanmerkingen kunt u het kerkelijk bureau bereiken via het emailadres: kerkelijkbureau@hervormdwezep.nl

Een verhuizing, huwelijk, geboorte of het overlijden van een gemeentelid zijn wijzigingen die van belang zijn voor een actuele ledenregis­tratie. Daarom het volgende verzoek: Informeer altijd tijdig het kerkelijk bureau bij elke mutatie. Vergeet niet te vermelden de datum wanneer de mutatie ingaat of ingegaan is! 
Stuur ook uw eigen wijkpredikant een kaartje bij geboorte e.d.

Gegevens
Adres: Heidepad 81
Plaats: 8091 GR  Wezep
Telefoon: (038) 376 2277
 
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdwezep.nl
Contactpersonen: Matje van der Grift en Ellis Wielink

 
terug