Diensten in de Vredeskerk Diensten in de Vredeskerk

 

 
 


In verband met de coronamaatregelen worden de diensten vanuit de Vredeskerk ook online uitgezonden. Deze diensten zijn (terug) te zien via YouTube of te beluisteren via www.kerkomroep.nl. 

U kunt zich hier aanmelden voor het bijwonen van kerkdiensten.

Liturgie voor Zondag 12 juli 2020 • 9.30 uur:
Voorganger: Dhr. J.W. Bassie (Eigen wijkpastor)

 1. Intochtslied: Psalm 105: 1 (OB)
 2. Stil gebed
 3. Votum en zegengroet
 4. Zingen: Gezang 249: 1, 2, 3 (LvdK) ‘Wij leven van de wind…’
 5. Lezing van het gebod/Apostolische vermaning
 6. Zingen: Psalm 103: 2, 3 (NB)
 7. Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 8. Schriftlezingen:
 9. Exodus 16:1-30
 10. Kinderlied: Lied 439 (Op Toonhoogte) ‘Laat zo je licht maar schijnen…’
 11. Verkondiging
 12. Zingen: Psalm 78: 2, 9, 10 (NB)
 13. Dankgebed en voorbeden
 14. Collecte. Digitaal via → https://is.gd/wFwUbx
 15. Slotlied: Gezang 446 alle coupletten (LvdK) ‘O Jezus, hoe vertrouwt en goed…’
 16. Zegen

Voor de kinderen:
Video
Verhalen 
Werkjes 
 


 

Liturgie voor Zondag 12 julii 2020 • 17.00 uur:

Voorganger ds. I. Pauw (eigen wijkpredikant)
Dienst speciaal voor kinderen.
 

Voorganger: Ds. I. Pauw (Eigen wijkpredikant)
Dienst speciaal voor de kinderen.

 1. Introïtus Opwekking 32 'Dit is de dag.' 
 2. Votum en groet
 3. Zingen Opwekking 807 'God van licht' 
 4. Geloofsbelijdenis voor kinderen
 5. Gebed
 6. Schriftlezing Mattheüs 13: 44 - 45 
 7. Zingen Opwekking 733 'Tienduizend redenen tot dankbaarheid!'
 8. Preek (Thema: Het geheim van het Koninkrijk)
 9. Zingen Opwekking voor kinderen 12  'Volg het spoor' 
 10. Afscheid kinderen kindernevendienst
 11. Dankgebed
 12. Collecte. Digitaal via → https://is.gd/wFwUbx
 13. Zingen Opwekking 746 'Zo zegent Hij jou' 
 14. Zegen
Voor de kinderen:
Video
Verhalen 
Werkjes 
terug