Diensten in de Vredeskerk Diensten in de Vredeskerk

 

 
 
 • Voor de erediensten in de Vredeskerk worden 30 gemeenteleden uitgenodigd.
 • De diensten worden ook online uitgezonden.
 • Ze zijn (terug) te zien via YouTube of te beluisteren via www.kerkomroep.nl.


Liturgie voor de kerkdienst (Hemelvaartsdag) op donderdag 13 mei 2021 • 09.00 uur.
De voorganger is onze wijkpredikant ds. I. Pauw

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: LvdK 231 vers 1, 3 en 4 'Wij knielen voor uw zetel neer'
 3. Votum en groet
 4. Zingen: 'Opgevaren naar de hemel,'
 5. Geloofsbelijdenis
 6. Zingen: Opwekking 245 'Hier in uw heiligdom'
 7. Gebed
 8. Schriftlezing: Handelingen 1: 1-11 en Hebreeën 4: 14-16
 9. Kindermoment
 10. Kinderlied Op Toonhoogte 356 'Elk oog zal Hem zien'
 11. Preek: 'Een feestelijke dag!'
 12. Zingen: Psalm 47 'Juicht, o volken juicht..''
 13. Dankgebed en voorbede
 14. Collectemoment
 15. Zingen: Psalm 150 vers 1 en 2 (NB) 'Loof God, loof Hem overal'
 16. Zegen

Collecten | Digitaal doneren.
Voor de kinderen | NevendienstLiturgie voor de kerkdienst op zondag 16 mei 2021 • 09.30 uur.
De voorganger is onze wijkpredikant ds. I. Pauw

 1. Welkom en mededelingen
 2. Votum en groet
 3. Zingen Psalm 89 vers 1 en 7 (oude berijming)
 4. Wet
 5. Zingen Geroepen om te zingen 61 'God vol vergeving' 
 6. Gebed
 7. Schriftlezing Jesaja 49: 14-26
 8. Kindermoment
 9. Kinderlied Op Toonhoogte (2015) 568 'Zo groot en zo machtig'
 10. Preek 'God vergeet je niet!'
 11. Zingen LvdK 409 vers 1 en 5 'Laat ons de Heer lofzingen'
 12. Dienst van de voorbeden
 13. Collecten
 14. Zingen 'Wees niet bevreesd' 
 15. Zegen 

Collecten | Digitaal doneren.
Voor de kinderen | Nevendienst
 

terug