Kerkblad Kerkblad
Elke maand verschijnt er een kerkblad met relevante informatie voor gemeenteleden. Vanaf 2022 bedraagt het abonnement op het kerkblad € 16,50 per jaar en brengen wij u in de maand maart in rekening. Heeft u gekozen voor een automatische incasso of betaling via i-deal dan bedraagt het abonnement € 15,00 euro per jaar te incasseren rond 25 maart van elk jaar. Indien u het kerkblad per post wilt ontvangen bedragen de portikosten € 22,00.

Voor aanvragen van een abonnement en voor het doorgeven van wijzigingen (bijvoorbeeld adres) graag contact opnemen met Helma van der Weerd 038 3759575 via kerkbladadministratie@hervormdwezep.nl of de melding afgeven op het kerkelijk bureau (Heidepad 81 te Wezep).
 
Kopij voor het kerkblad kunt u aanreiken via kerkblad@hervormdwezep.nl

Rooster tbv het inleveren van de kopij en het drukken van het kerkblad 2022
 
Maand Inleverdata gemeente dinsdag Redactie
uiterlijk
Deadline Zalig Zalm
Dinsdag
Bezorgen
Dinsdag
Juli/Augustus 14 juni (2 maand) 21 juni 28 juni
September 16 augustus   23 augustus 30 augustus
Oktober 13 september   20 september 27 september
November 18 oktober   25 oktober 1 november
December 15 november   22 november 29 november
Januari 13 december   20 december 27 december
Februari 17 januari 2023   25 januari 2023 31 januari 2023
               
terug