Kerkblad Kerkblad
Gemiddeld elke drie weken verschijnt er een kerkblad met relevante informatie voor gemeenteleden. Het abonnement op het kerkblad bedraagt 15,00 euro per jaar en wordt in de maand maart in rekening gebracht. Heeft u gekozen voor een automatische incasso of betaling via i-deal dan bedraagt het abonnement 13,50 euro per jaar te incasseren rond 25 maart van elk jaar.  
Voor aanvragen van een abonnement en voor het doorgeven van wijzigingen (bijvoorbeeld adres) graag contact opnemen met Matje van der Grift 038 3761729  of de melding afgeven op het kerkelijk bureau (Heidepad 81 te Wezep).
 
Kopij voor het kerkblad kunt u aanreiken via 

Onderstaand de inleverdata voor kopij in 2020

 
uiterlijk inleveren kerkblad verschijnt  betreft periode tot
21 januari 27 januari 22 februari
11 februari 17 februari 14 maart
3 maart 9 maart 4 april
24 maart 30 maart 25 april
14 april 20 april 16 mei
5 mei 11 mei 6 juni
26 mei 2 juni 27 juni
16 juni 22 juni 18 juli
7 juli 13 juli 5 september
25 augustus 31 augustus 26 september
15 september 21 september 17 oktober
6 oktober 12 oktober 7 november
27 oktober 2 november 28 november
17 november 23 november 19 december
8 december 14 december 16 januari 2021
5 januari 2021 11 januari 2021 6 februari 2021
26 januari 2021 1 februari 2021 27 februari 2021
16 februari 2021 22 februari 2021 20 maart 2021
terug