Missionaire commissie Missionaire commissie


Een gezonden gemeente


In het beleidsplan van de wijkgemeente Vredeskerk/Hoeksteen is als een van de speerpunten van beleid opgenomen het missionaire werk. Om hier invulling aan te geven is een missionaire commissie samengesteld die bestaat uit ds. Sjaak Pauw, Evelien Prins, Jennie van Keulen, Wim Bos en Bert Schipper. Sinds kort neemt ook Marcel Lommers deel aan de missionaire commissie.

De commissie ondersteunt de wijkkerkenraad om vorm te geven aan het missionaire werk. Het is van groot belang dat niet alleen de commissie hierin actief is, maar dat ook de wijkkerkenraad én de gemeente betrokken is. We moeten met elkaar beseffen dat wij een gezonden gemeente zijn. ‘Zo mij de Vader zendt, zo zend ik ook u’ zijn niet mis te verstane woorden van onze Heiland aan Zijn discipelen. En zo hebben wij als christenen ook de opdracht om het rijke Evangelie door te geven. Wij staan per slot van rekening allemaal in het ambt van de gelovigen en zijn volgelingen van Christus, als het goed is!

De missionaire commissie heeft de volgende opdracht ontvangen ter ondersteuning van de wijkkerkenraad.
  • De gemeente laten beseffen dat we een missie hebben, wij zijn een gezonden gemeente
  • Het onder woorden brengen van ons geloof en vervolgens te getuigen van dit geloof
  • Het versterken van de sociale netwerken in de gemeente om een uitnodigende gemeente te zijn
  • Als vervolgstap contacten aangaan met randkerkelijken en mensen buiten de gemeente

Ondertussen is de missionaire commissie al enige tijd actief. Via deze website en het kerkblad houden wij u op de hoogte van diverse activiteiten. Zo hebben we o.a. vorig jaar de Passion40daagse georganiseerd en een kerstwandeling in samenwerking met de basisschool De Schaapskooi.

Missionaire bloemengroet
Sinds vorig jaar bezorgen wij ook de missionaire bloemengroet. Wij nodigen u als gemeenteleden van harte uit om mensen voor te dragen voor de missionaire bloemengroet. Mensen die niet kerkelijk betrokken zijn, maar wel een bemoediging kunnen gebruiken. Mensen die u wellicht kent in uw buurt of familiekring. Laten we op deze wijze blijk geven van onze naastenliefde. U kun mensen voordragen via emailadres missionairecommissie-vk@hervormdwezep.nl of telefonisch via 038 8442829. Graag met motivatie waarom u een bloemengroet wilt bezorgen of laten bezorgen.
 
 
‘Samen eten verbindt!’ ‘Samen eten verbindt!’


Samenzijn onder het genot van een heerlijke warme maaltijd! Waarbij we fijne gesprekken voeren, genieten van elkaars gezelschap en hopelijk leuke nieuwe contacten maken. Dit is wat een groep enthousiaste kooktoppers uit onze gemeente binnenkort voor u en jou mogelijk wil gaan maken. ‘Samen eten verbindt’ is een nieuw initiatief van de missionaire commissie in samenwerking met de diaconie.

Voor wie?
Jong of oud, gemeentelid of juist niet… het maakt niet uit. Iedereen is meer dan WELKOM. Neem ook gerust iemand mee, een vriend(-in), buur of kennis. Denk daarbij ook aan mensen waarvan u weet dat hij of zij maar al te vaak gezelschap moet missen. 

Wanneer en waar?
Woensdag 7 juni a.s. in de Hoeksteen in Hattemerbroek. Inloop vanaf 17.00 uur, start van de maaltijd om 17.30 uur en afronding ± 19.00 uur. Bij voldoende belangstelling willen we de maaltijden vanaf september elke 2 weken op woensdagavond aanbieden.

Wat kost het?
We vragen voor de onkosten een (vrijwillige) eigen bijdrage van € 5,00 per volwassene.

Enthousiast geworden?
Dan kunt u zich t/m vrijdag 2 juni a.s. opgeven via het mailadres sameneten@hervormdwezep.nl of telefonisch bij Jenny Stange (06-19348900). Ook eventuele dieetwensen graag doorgeven. Mocht u vervoer nodig hebben, laat dit dan ook weten.

Mis het niet! De kookploeg heeft er ontzettend veel zin in en hoopt veel mensen te mogen verwelkomen op 7 juni. Graag tot dan!