Diensten in de Hoeksteen Diensten in de Hoeksteen

 

 


 
 • Lees hier de afspraken met betrekking tot het bijwonen van erediensten.
 • Klik hier om de diensten in de Hoeksteen te beluisteren.
 • Wilt u mee doen aan de collecten. U kunt hier digitaal doneren.
 • Klik hier als u meer wilt weten over het geloof of even wil napraten over ...
 

De liturgie voor zondag 17 oktober 2021.
 1. Welkom en mededelingen
 2. OTH 178 (Wees stil voor het aangezicht van God)
 3. Stil gebed
 4. Votum & Groet
 5. Psalm 19: 1 & 4 (Het ruime hemelrond)
 6. Wetslezing
 7. Psalm 19: 5 & 6 (Des Heeren vrees is rein)
 8. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 9. Psalm 33: 1 & 2 (Zingt vrolijk, heft de stem naar boven)
 10. Schriftlezing: Marcus 4:1-9, 13-20 (NBV)
 11. Moment voor de kinderen Kinderlied – OTH 393 (Dank U voor de wond’ren die gebeuren)
 12. Verkondiging
 13. OTH 151 (Ik bouw op U)
 14. Dankgebed
 15. Aandacht voor collecte
 16. Psalm 98: 1, 2 & 4 (Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere)
 17. Zegen
terug