Diensten in de Hoeksteen Diensten in de Hoeksteen

 

 
 
  • Klik hier om de diensten in de Hoeksteen te beluisteren.
  • Wilt u mee doen aan de collecten. U kunt hier digitaal doneren.
  • Klik hier als u meer wilt weten over het geloof of even wil napraten over ...
  • Klik hier voor de afspraken met betrekking tot het bijwonen van erediensten.

 
Liturgie voor kerkdienst op zondag 11 december 2022

1. Introitus OTH 69 vers 1 en 3 
2. Votum en groet
3. Zingen Lofzang van Zacharias vers 1 en 3 
5. Apostolisch vermaan
6. Zingen Psalm 17 vers 3 
7. Gebed
8. Schriftlezing Mattheüs 25: 14-30
9. Zingen OTH 207 vers 1 en 2
10. Preek (Thema: Trouw zijn!)
11. Zingen Psalm 108 vers 1
12. Dienst van de voorbeden
13. Collecten
14. Kerstproject en zingen OTH 345
15. Zingen OTH 203 vers 1 en 5 
16. Zegen
 
terug