Diensten in de Hoeksteen Diensten in de Hoeksteen

 

 


Liturgie zondag 30 januari

Mededelingen
Aanvangslied: ‘Hij die op Gods bescherming wacht’ – Psalm 91: 1, 2 OB
Stil gebed, votum, groet
Lied: ‘Ik steun op God mijn toeverlaat’ – Psalm 91: 5 OB
Wetslezing: Deuteronomium 5:6-21 (HSV)
Lied: ‘Een wijs man bouwde zijn huis’ – OTH 377
Gebed
Schriftlezing: Genesis 3:1-24 (HSV)
Lied: ‘De Heer ziet uit de hemel’ – Psalm 53: 2 NB
Verkondiging
Lied: ‘Gezegend hij, die in der bozen raad’ – Psalm 1: 1, 2, 3 NB
Gebed
Collecte
Lied: ‘Looft God, looft zijn naam alom’ – Psalm 150: 1 OB
Zegen
 
  • Lees hier de afspraken met betrekking tot het bijwonen van erediensten.
  • Klik hier om de diensten in de Hoeksteen te beluisteren.
  • Wilt u mee doen aan de collecten. U kunt hier digitaal doneren.
  • Klik hier als u meer wilt weten over het geloof of even wil napraten over ...
 
terug