Vrouwenvereniging Lydia Vrouwenvereniging Lydia
Wij zijn een bloeiende vereniging die in het winterseizoen (september tot
en met april) eens in de twee weken op donderdagavond in de grote zaal
van de Schakel bij elkaar komt. De avond begint om 19.45 uur rondom de
geopende Bijbel. Alle leden ontvangen maandelijks het contactblad „De
Hervormde Vrouw”. Hierin komen naast de Bijbelstudie, ook
maatschappelijke en sociale problemen aan de orde, die we in
discussiegroepjes met elkaar bespreken. Iedere verenigingsavond
verzorgen we bovendien een bloemengroet en regelmatig bezoeken we
zieken en ouderen uit onze gemeente. Kenmerkend voor onze vereniging is
de onderlinge goede band en de gezellige sfeer. U bent dan ook van harte
welkom!

Contactpersoon: Mevrouw G. Schuurman, tel 3764263
terug