Zondagsschool Zondagsschool

Welkom op de Zondagsschool

Alle kinderen van binnen of buiten de gemeente  van 4 t/m 12 jaar zijn van harte op de zondagsschool. Op de zondagsschool leer je heel veel uit de Bijbel dat is het Woord van God. Hij heeft dat laten opschrijven zodat wij veel over Hem zullen leren. Dus leren we veel over God en hoe wij Hem kunnen eren. Het belangrijkste is dat we leren wie Jezus voor ons is. Want zonder Hem kunnen wij helemaal niet met God leven. Dit en heel veel verhalen worden verteld op de Zondagsschool, natuurlijk zingen we ook en leren we psalmversen. 

Als zondagsschool maken wij gebruik van het materiaal van de Bond van Hervormde Zondagsscholen

De Zondagsschool wordt gehouden in de Schakel en begint na de ochtend dienst van de Dorpskerk rond 11:15 en duurt tot 12:15.
Vanaf het seizoen 2019/2020 zijn we overgegaan op 2 groepen, 

Wil je meer weten, mail of bel gerust:
Harry Borkhuis 038 3759832 (voorzitter)

Leidinggevenden van de zondagsschool

A Groep (basisschool groepen 5 t/m 8)

Peter Pap
Roel Koopman
Harry Borkhuis 
Teunis en Clara van Boven
Myrthe Lekkerkerker

B/C Groep (basisschool groepen 0 t/m 4) 
Geesje de Zwaan
Judith Wielink
Margeet de Groot
Cora Ashu Mbonwo
Maaike Wielink
Esther de Groot

Toerusing Leidinggevenden  5 september 2020

Op de toerustingsdag voor leidinggevenden van de zondagsschool kregen we twee hele mooie lezingen, voor de leidinggevenden maar ook ouders die hier niet bij aanwezig was bevelen lezingen hartelijke aan.
 
Hoofdlezing over het thema 'Gewapend ten strijde' n.a.v. Efeze 6 door Ds. W.J.C. Blijderveen.
Deze lezing gaat in op de theologische en praktische vertaling van het Bijbelgedeelte


 

Hoofdlezing over het thema 'Gewapend ten strijde' n.a.v. Efeze 6 door Bart Mostert
Deze lezing gaat in op de praktische vertaling van het onderwerp voor gezin, kerkenraad, gemeente en uiteraard de zondagsschool


terug