Zending Zending
Zendingscommissie
Secretaris: de heer Dick Goslinga, zending@hervormdwezep.nl
Voorzitter: Vacant

In onze Hervormde Gemeente is een Centrale Zendingscommissie, die de gemeente wil activeren en stimuleren met betrekking tot het zendings- en evangelisatiewerk. Deze commissie behartigt zowel het werk van de GZB (De Gereformeerde Zendingsbond te Driebergen) als van de IZB (De Hervormde Bond voor Inwendige Zending te Amersfoort). 

Ook zijn er contacten met andere zendingsorganisaties welke ondersteunend zijn aan de door onze gemeente uitgezonden zendingsarbeiders zoals het OMF (Overseas Missionary Fellowship) en het NEM (Near East Ministry). Verder worden contacten onderhouden met de thuisfront commissies van de diverse zendingsarbeiders zoals bijv. Elles van der Beek.
 
Zendingsdoelen
Elke 2 jaar organiseert de zendingscommissie acties om de plaatselijke gemeente mee te laten werken aan de ondersteuning van een specifiek zendingsdoel. Momenteel zijn we bezig met de actie: Esther Visser naar GlobalRize.
 


Zendingsmedewerkers
Onderstaand een lijst van de door de gemeente uitgezondenen/of ondersteunde zendingsmedewerkers:
 
Elles van der Beek,
Pietrarie
Birnova 
Iasi 6600
Roemenië

Voor de IZB onderhouden we contact met her project Groningen, het Pand, evangelist Jan Waanders (IZB-PKN gemeente Martinikerk te Groningen)
Meer informatie kunt u vinden op: www.pandvoordewijk.nl
 
terug