Catechisatie Dorpskerk Catechisatie Dorpskerk
Gewone catechisaties
Er wordt catechisatie gegeven in de leeftijdsgroepen: 12 t/m 14 jaar, 15 t/m 17 jaar en 18 jaar en ouder. Daarnaast is er nog een groep voor hen, die op de aangegeven tijdstippen niet kunnen. Er is catechisatie op maandag- en op dinsdagavond. Voor de juiste tijdstippen volgt nader persoonlijk bericht en komt er ook een overzicht in het kerkblad en op deze website.

Belijdeniscatechisatie
Er wordt aan het begin van het nieuwe seizoen (rond half september) ook weer een start gemaakt met de belijdeniscatechisatie. Wanneer dit zal zijn wordt via het kerkblad, afkondigingen en website bekend gemaakt.

Wie over de catechisaties vragen heeft, kan contact opnemen met ds. C. van de Worp, tel. 038 376 9807 of per e-mail.  
terug