Samen wandelen Samen wandelen


Samen verder..., samen wandelen
 
De gemeenteavond (maart 2021) van de wijk Vredeskerk - Hoeksteen stond in het teken van ‘zorgen delen’. We hebben geluisterd naar persoonlijke verhalen en er is een oproep gedaan aan de gemeente om zonder oordeel en met oprechte belangstelling de naaste te ondersteunen. Wat is hier een gehoor aan gegeven! Wat zijn we blij en dankbaar met de gemeente! 

Als vervolg op deze avond willen we graag een vijftal wandelmomenten organiseren. Wandelen is een ontspannen manier om met elkaar in gesprek te gaan, om te luisteren naar de ander en te genieten van de prachtige natuur die God ons heeft gegeven.

De wandelmomenten zien er als volgt uit: we starten met elkaar met het drinken van een kop koffie/thee. We vertrekken, in kleine groepjes, je wandelt samen en na 1,5 uur ontmoeten we elkaar weer op het beginpunt waar we soep en/of een broodje eten met
elkaar. 

Noteer vast de volgende data:
zondag 9 januari 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur (adres: Troelstrahof 19, Wezep)
dinsdag 8 februari 2022 van 12.30 uur tot 14.30 uur (adres: Eikenkamp 10, Hattemerbroek)
zaterdag 5 maart 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur (adres: Troelstrahof 19, Wezep)
dinsdag 12 april 2022 van 12.30 uur tot 14.30 uur (adres: Eikenkamp 10, Hattemerbroek)
zondag 1 mei 2022 van 15.00 uur tot 17.00 uur (adres: Troelstrahof 19, Wezep)

Het is belangrijk dat u/jij een week van tevoren zich opgeeft voor de wandeling, zodat er rekening gehouden kan worden met het eten en drinken. Dit kan door een email te verzenden naar: gerdienuitslag@hotmail.com, een appje te sturen naar 06-38352453 of te bellen naar ditzelfde nummer.

Waar zijn we ook naar op zoek: gemeenteleden die wat lekkers bakken en de lunch verzorgen. Dit is ook samen gemeente zijn! Geef je ook daarvoor op bij Gerdien Souman. We hopen op een prachtige groep gemeenteleden die zich opmaken voor de gemeentewandelingen!

Een hartelijke groet namen de commissie,
Albert van de Streek, Nellie de Graaf en Gerdien Souman.
 
terug