Jeugdwerker gezocht Jeugdwerker gezocht


De wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen zoekt een enthousiaste jeugdwerker voor 16 uur per week. In onderstaande tekst lees je meer over onze wijkgemeente, onze visie op het jeugdwerk en wat we van een jeugdwerker verwachten. 
 

Wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen

De wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen staat bekend als een 'Open Bondsgemeente'. We onderschrijven de volgende kernpunten:

 • Door de Bijbel kennen we het Woord van God waardoor Hij Zichzelf aan ons mensen bekend wil maken
 • Geloven begint niet bij ons zelf. Het is God die ons roept. Zijn liefde voor ons is onvoorwaardelijk. Er is geen tegenprestatie voor nodig.
 • Uiteindelijk kunnen we tegenover God alleen terugvallen op ons geloof in het reddende werk van Jezus Christus.

In de loop der jaren hebben wij een ontwikkeling doorgemaakt van een meer traditionele gemeente naar een gemeente waar ruimte is voor vernieuwingen. Zo is er ruimte in de erediensten voor verschillende soorten liederen en muzikale begeleiding en zijn er themadiensten met een afwijkende liturgie mogelijk.

Visie
Geloof begint al in het begin van een mensenleven. We laten kinderen en jongeren de relevantie van het geloof ervaren, zodat ze niet om Gods liefde voor hen heen kunnen en willen. Bij het leren geloven moeten we de jeugd in hun waarde laten. Maar in de tienerjaren ontwikkel je gewoontes. Als we nu beginnen met de gewoonte te vormen van Bijbelstudie en ons zo af te vragen wat zou Jezus willen wat ik in een situatie kies of doe, dan zullen gemeenteleden worden uitgerust met een solide basis.

Belangrijk is balans in verantwoordelijkheid, want we hebben niets aan afwezige jongeren of aan uitgebluste jongeren. Sfeer en een veilige plek zijn belangrijk. Door oprechte aandacht ontstaat ruimte om te praten over het leven en geloof van jongeren. Met het evangelie hebben we immers goud in handen. Het vraagt lef en durf van jeugd om openlijk hierover te spreken.
De visie in één zin is: “We willen de jeugd van de gemeente vertrouwd maken met God en Zijn Woord, en hen betrekken bij elkaar, de gemeente en de wereld om hen heen.”

Jeugdwerk
In het beleidsplan van 2020 – 2024 is ‘Jongeren onderwijzen in het geloof’ een belangrijke taak. Zowel jeugdwerk als missionair werk zijn twee belangrijke onderwerpen waarop we ons richten. De speerpunten waarop we ons richten vanuit het jeugdwerk zijn:

 • Organisatie en structuur van de jeugdonderdelen voor leeftijd 12+
 • Opnieuw vormgeving van een methode voor jeugdcatechisatie voor leeftijd 12 – 15 jaar
 • Verbinding met jeugd
 • Herverdelen van taken in het jeugdwerk

Samen met commissies en een groep enthousiaste vrijwilligers geven we uitvoering aan het jeugdwerk. Verbinding is hierbij belangrijk: verbinding met jeugd (onderling) en met de ouders van onze jeugd. Door jonge ouders enthousiast te houden, trek je jeugd hierin mee, waardoor er een kringloopeffect ontstaat. Dit effect zorgt voor betrokken jeugd, die met veel plezier alle jeugdwerkonderdelen (van 0 tot 30 jaar) doorloopt om zo gezamenlijk te werken aan het Koninkrijk van God hier in Wezep en omstreken.

Jeugd
De jeugd van de Vredeskerk/ Hoeksteen uit Wezep en Hattemerbroek is op zoek naar jou. En dit vinden we belangrijk:

 • Passie voor het geloof 
 • Degelijke kennis van de Bijbel 
 • In contact met / aansluiting met ons 
 • Enthousiast 
 • Persoonlijke benadering naar ons
 • Ons in het oog houden 
 • Ons ontmoeten 
 • Meegroeien met beleid en continue evalueren

Als jeugdwerker ben jij de verbinder die in samenwerking met de predikant, ouderlingen, de wijk jeugdcommissie (WJC), vrijwilligers en de jeugd verantwoordelijk is voor het daadwerkelijk invulling geven aan ons jeugdwerk(beleid). Denk hierbij aan onderdelen als:

 • Catechese geven
 • Betrokken bij organisatie kamp
 • Lesstof jeugdcatechisatie voor 12-15 jaar heroverwegen en eventueel andere bruikbare bestaande lesmethoden toepassen
 • Het verbinden van jeugd onderling en ouders van jeugd
 • Het actief leren kennen en dus ook optrekken met jeugd vanaf 12+
 • (On)gevraagd advies geven over het jeugdbeleid in breedste zin van het woord
 • Oog en hart voor de jeugd en stimuleren van geloofsgroei

Functie-eisen

 • Een gelovige en bevlogen jeugdwerker die leeft en werkt vanuit de relatie met God
 • Belijdend lid en actief betrokken bij een christelijke gemeente
 • Deskundig op het gebied van jeugdwerk, pedagogiek en didactische werkvormen
 • Beschikbaar op de vrijdagavonden en zondagochtend
 • Flexibel en enthousiast om waar nodig bij te springen en mee te denken
 • Creatief bij ontwikkeling van activiteiten
 • Relationeel en betrouwbaar in de contacten met de jeugd
 • Gedreven, enthousiast en dienstverlenend
 • Zelfstartend
 • Wij bieden
 • Een mooie uitdaging zodat je je talenten kunt inzetten
 • Een arbeidsovereenkomst voor 16 uur per week, voor de periode van een jaar met zicht op verlenging
 • Een passend salaris afhankelijk van ervaring en achtergrond

Reageren
Wanneer jij je herkent in het profiel en enthousiast bent over de functie nodigen we je uit om te solliciteren door je CV en motivatie te mailen naar scriba-wijk-v-h@hervormdwezep.nl.
We ontvangen je sollicitatie graag voor woensdag 23 mei 2024. Als je meer informatie wilt over deze vacature kun je contact opnemen met Adriaan het Lam via telefoonnummer 06-28427796.

Download in PDF 
Klik hier voor bovenstaande tekst in pdf.

hervormdwezep.nl/jeugdwerker

terug