Wijkjeugdcommissie Vredeskerk - Hoeksteen Wijkjeugdcommissie Vredeskerk - Hoeksteen

De Wijk Jeugd Commissie (WJC) is een commissie waarin het jeugdwerk altijd centraal staat. Aan de orde komen vraagstukken als  communicatie, ondersteuning aan vrijwilligers, bezetting, toerusting, informatie ophalen en ook juist informatie delen. Elke 6 weken komen we bij elkaar om dit soort vraagstukken te bespreken. De WJC adviseert aan de kerkenraad en is dus verantwoordelijk voor de uitvoering  op het gebied van jeugdwerk. De WJC heeft ondersteuning van de HSJJ (Hervormde Stichting voor Jeugd- en Jongerenwerk) in de vorm  van een jeugdwerkadviseur voor beleid en toerusting, training, programma suggesties en ondersteuning voor het gehele jeugdwerk en  allen die daarin werkzaam zijn.

Mocht je een vraagstuk hebben, meld het ons gerust. Je kunt ons via e-mail, maar ook persoonlijk benaderen.
Hieronder vind je de contactgegevens van de WJC, zodat je ons kunt bellen of appen. (update volgt)

Lucia Hardonk voorzitter  
Marissa Riphagen-Fikse    jeugdwerkadviseur HSJ 06-44123213


 

Bericht van 3 januari 2021

Nieuws uit de Wijk Jeugd Commissie 

'We willen de jeugd van de gemeente vertrouwd maken met God en Zijn Woord,
En hen betrekken bij elkaar, de gemeente en de wereld om hen heen.'


Even (opnieuw) voorstellen, mijn naam is Lucia Hardonk, sinds november 2020 ben ik voorzitter geworden van de W.J.C. Ik ben gevraagd om me vanuit deze rol in te zetten voor onze jeugd. Op dit moment is er sprake van werkdruk in team. Er is een “Werkplan Jeugd” waar Marissa, Alwin, Reinalt en Robin binnen de W.J.C hard aan hebben gewerkt. Dit citaat - deze visie - stond erboven en dit is ook nog altijd mijn verlangen. Om die reden heb ik toegezegd me aan te sluiten.

Sinds november mag ik dit team daarom komen versterken. Bij het schrijven van dit stuk is ook bekend dat binnenkort er ook weer 2 nieuwe jeugdouderlingen zullen aanschuiven. Jannie Hulsebosch en Dominique Teunissen zullen binnenkort bevestigd worden. Hier zijn we erg dankbaar voor. Heel hartelijk welkom! Door coronamaatregelen is deze bevestiging uitgesteld naar 28
februari.

Er liggen belangrijke taken voor ons W.J.C:
  • De huidige structuur en opzet van het jeugdwerk versterken
  • De jeugd laten meedenken en meedoen bij invulling van jeugdwerk
  • De communicatie en PR voor alle activiteiten verbeteren
  • De ondersteuning en toerusting van vrijwilligers vergroten.

Er zijn ook dit seizoen weer vrijwilligers binnen het jeugdwerk bezig. Heel erg tof dat jullie dit zo trouw doen. Bedankt voor jullie inzet! Helaas ligt het jeugdwerk nu even stil en zijn ook niet alle vacatures vervuld. Wellicht heeft dit laatste met onderschatting van uw mogelijkheden, angst voor corona-besmetting of persoonlijke drukte te maken. We hebben mede daarom als gemeente ook extra professionele hulp nodig.

Vorig jaar stond er in het beleidsplan dat ook de kerkenraad ziet dat een jongerenwerker voor onze gemeente erg nodig is. Voor al de actiepunten hebben we zo’n vrouw of man met knowhow hard nodig. Door een tekort aan financiële middelen kon het dit winterseizoen niet gerealiseerd worden. Maar we hopen, bidden en geloven dat er iemand gevonden zal worden met eigentijdse missionaire instelling die hart heeft voor het jeugdpastoraat en samenbindend is.

Wilt u met ons meebidden dat er voor onze gemeente binnenkort iemand benoemd kan worden? Wilt u bij het opgeven van uw toezegging voor de actie kerkbalans ook onze jeugd in gedachten houden als u ook achter deze visie staat? We wensen jullie allen een gezegend 2021 toe. 

Namens de W.J.C.,
Lucia Hardonk

Ons gemeenschappelijke e-mailadres is: wijkjeugdcommissie.vh@gmail.com


 
terug