Activiteiten 'vorming & toerusting' Vredeskerk Activiteiten 'vorming & toerusting' Vredeskerk


‘Samen onderweg met God’ is het thema waaronder dit seizoen onderstaande activiteiten worden georganiseerd. 
Klik voor meer informatie op de betreffende activiteit.

1. Huisbijbelkringen
2. Geloof, liefde en hoop
3. Aangepaste Bijbelkring
4. Contactmiddagen Vredeskerk
5. Contactmiddagen Dorpskerk
6. Inloopmiddagen Dorpskerk
7. Gebedskring Vredeskerk
8. ‘Christelijke’ leeskring
9. Regenboogkring
10. Het ene geloof en de vele kerken
11. ‘Samen je zorgen delen’, mantelzorgers ontmoeten elkaar
12. ‘Rouw, verdriet en troost’
13. Geweldsteksten in de Bijbel, wat moeten we daarmee?
14. Doopkring
15. Toertocht voor motorrijders
16. Samen wandelen – herfstwandeltocht
17. Creatief bezig zijn in de kerk
18. Liturgisch bloemschikken
19. Kennismaken met iconen schilderen
20. Wandelen met God
21. Zingen met maten
22. Voltooid leven
23. Samen de handen uit de mouwen
24. Stille tijd: Passiestiltes
25. Ziet u ze al vliegen?
26. Kuriakè Singers
27. Mountainbikegroep “Het Smalle Pad”
28. Mannenontbijt
29. Mannen- en vrouwenverenigingen
 

Voorwoord brochure 2019 - 2020

Als gemeente van Christus zijn we sámen onderweg. God heeft de mens als een relationeel wezen geschapen. We hebben de ander nodig om mens te zijn en om steeds meer mens te worden. Dat gaat niet vanzelf. We hebben elkaar nodig. Daarom is geloven op je eentje niet Gods bedoeling. En je doet jezelf ermee te kort. We zijn aan elkaar gegeven om naast elkaar te staan, elkaar te scherpen en ons samen te ontwikkelen. Zo kunnen we groeien als mens om steeds meer te worden zoals de HEERE ons heeft bedoeld. Een betrokken kerkelijke gemeente is daarbij belangrijk.


We zijn samen onderweg. Het leven hier op aarde is niet statisch. Het is niet goed om stil te blijven staan in je geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. We kunnen geen zuigelingen blijven. We zijn onderweg. En tijdens onze levensreis, doen we kennis en ervaringen op. Zo kunnen we als mens groeien. En als het goed is, groeien die kennis en ervaringen uit tot wijsheid. Onderweg zijn betekent dus dat we in beweging moeten komen. Met een vast doel voor ogen. Een toekomst waarin God alles zal zijn en in allen (I Korinthe 15:28).

We zijn samen onderweg met Gód. Als mensen zijn we kwetsbaar. We hebben bescherming nodig. We hebben een Gids nodig die ons de weg wijst naar het goede leven. De HEERE is onze Gids. Met God aan onze zijde durven we op weg te gaan. Daarbij zullen we moeten investeren in het steeds beter leren kennen van Hem, met Hem een relatie willen opbouwen. Dat kunnen we doen door Bijbelstudie, gebed en ontmoetingen met andere mensen die God op onze weg plaatst.

De commissie “Vorming en Toerusting” biedt u voor het seizoen 2019-2020 weer een gids aan met een breed aanbod van activiteiten die gepland staan voor het komende seizoen. Een gevarieerd programma, gericht op verdieping van Bijbelkennis, met thema’s die ingaan op actuele vragen, maar ook ontspannende activiteiten die gericht zijn op ontmoeting. Een aantal activiteiten wordt in samenhang met een zondagse eredienst georganiseerd. Dat is waar we graag naar toe willen. Nadenken over het evangelie en met elkaar overleggen over de toepassing daarvan in een sfeer van ontmoeting. Graag nodigen we u uit om hier aan deel te nemen. En vraag dan vooral iemand mee. Bij iedere beschreven activiteit staat hoe u zich aan kunt melden.

We wensen u een seizoen toe waarin u mag genieten van het ‘Samen onderweg zijn met God’.

Namens de commissie Vorming en Toerusting,
John Bassie

Meer weten...? Klik op een activiteit uit de lijst hieronder.
Reactie's op de activiteiten ontvangen wij graag via het e-mailadres.
 

 

terug