Interne vertrouwenspersonen (IVP) Interne vertrouwenspersonen (IVP)


Wij zijn Johan en Lyda van Renselaar. Met ons gezin zijn we in 2001 in Wezep komen wonen. Inmiddels zijn 2 van onze 5 kinderen de deur al uit en zijn we trotse opa en oma van de kleine Boaz. In het dagelijks leven is Johan partner bij een investeringsmaatschappij en Lyda is docente wiskunde. We bezoeken de kerkdiensten in zowel de Dorpskerk als de Vredeskerk.

Wat is een interne vertrouwenspersoon (IVP)?
Een interne vertrouwenspersoon is iemand die je kunt benaderen als je problemen of verwarring ervaart met betrekking tot seksueel misbruik of machtsmisbruik in kerkelijke relaties.

Vertrouwenspersonen  binnen onze hervormde gemeente
De Algemene Kerkenraad (AK) heeft ons gevraagd of we de functie van vertrouwenspersoon op ons willen nemen voor Dorpskerk, Vredeskerk en Hoeksteen. We vinden veiligheid in de kerkelijke gemeente ontzettend belangrijk en hebben daarom deze functie aanvaard. Inmiddels hebben we een cursus hiervoor gevolgd bij Meldpunt Misbruik. Wij maken géén onderdeel uit van enige kerkenraad. 

Wat is seksueel misbruik binnen de gemeente?
Iedere uiting van verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag, opzettelijk of onopzettelijk, gewenst dan wel ongewenst, in de vorm van seksuele handelingen en/of seksueel getinte toespelingen door een pastoraal of ander kerkelijk medewerker (predikant, kerkenraadslid, jeugdwerker, commissielid e.d.), waardoor ten opzichte van een gemeentelid vertrouwen geschonden wordt en/of de grens van persoonlijke integriteit overschreden wordt.

Advies
Bij ons kun je terecht voor een luisterend oor. Je kunt in een veilige omgeving je verhaal kwijt over ongewenste ervaringen. Ook kunnen we advies geven voor mogelijke oplossingen of vervolgstappen.
Daarnaast zullen we ook aandacht geven aan preventie door gemeente-breed het thema ‘Veilige gemeente’ bespreekbaar te maken en te houden.

Wij zijn geen therapeut en geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

Vertrouwelijkheid
Met alles wat ons wordt verteld, gaan we vertrouwelijk om.

Kortom: houd het niet geheim, maar neem iemand in vertrouwen als je met problemen zit op dit gebied. Voor seksueel misbruik en machtsmisbruik is in onze gemeente géén plaats!

We zijn telefonisch bereikbaar op 06 50 93 67 54 (Lyda) of per mail op vertrouwenspersoon@hervormdwezep.nl
Voor meer informatie over de kerk als veilige plaats: meldpuntmisbruik.nl
 
terug