Uit de classis Uit de classis

Houd van ze!
Dat was de korte samenvatting van de inleiding over grijs en groen – samen leren geloven. Corine Nagel vertelde over hoe jongeren leren geloven en wat je daar in de gemeente aan en mee kunt doen. Op de website staat een uitgebreider verslag en de presentatie. Op 28 mei krijgt dit een vervolg waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek gaan. De classicale vergadering heeft besloten dat gemeenten een geldelljke stimulans kunnen krijgen voor een vernieuwend initiatief.  
Lees verder op de website: pknclassisveluwe.nl/verslagen

Grijs en groen -over generaties in de kerk

Wat is een korte samenvatting van uw betoog? Houd van ze! Duidelijke taal van onze inleidster, Corine Nagel-Herweijer. Cijfers laten zien dat in 1/3 van de gemeenten veel jeugd is en dat in eenzelfde aantal gemeenten heel weinig jeugd is. Leren geloven is een uitdaging. Jonge mensen leren geloven is een kerntaak van de kerk, maar door verschillende ontwikkelingen – o.a. ontkerkelijking, verdwenen catechetische cultuur, handelingsverlegenheid bij opvoeders – is het vaak een uitdagend proces. Wat geloven jongeren? Het verschilt per leeftijdscategorie. Geloven is meer dan het leren kennen van de belangrijke christelijke verhalen en tradities. Bij geloven gaat ook om het aangaan van relaties, om vertrouwen.
Tijdens de presentatie praten de aanwezigen in tweetallen met elkaar over o.a.: Wat verstaat u onder ‘leren geloven’ en hoe wordt er in uw gemeente naar gekeken? In hoeverre herkent u de manier waarop kinderen en jongeren geloven in uw gemeente? Hoe is in uw gemeente (of bij uzelf) de relatie tussen het eigen geloof en het geloof dat doorgegeven wordt? Belangrijke praktijken om te leren geloven: kerkdienst, jeugdwerk, thuis, kampen/events.  Op de website staat de presentatie en nog meer informatie over deze avond en over het vervolg op 28 mei in Harderwijk.

Geldelijke stimulans
De classicale vergadering stemt in met het voorstel om jaarlijks een bedrag van € 4.000 beschikbaar te stellen als steuntje in de rug voor vernieuwende initiatieven. Het betreft een eenmalige bijdrage. Als tegenprestatie wordt een presentatie in de classicale vergadering verwacht. 

En verder…
Wijnand Westerink uit Elburg is benoemd als assessor. Willem de Vos uit Hoevelaken en Arau Vermeer uit de Evangelisch Lutherse gemeente te Ede zijn benoemd als lid van het breed moderamen. Het voorstel voor aanpassing van de classicale  regeling en daarmee de afvaardiging vanuit de gemeenten is besproken. Het aantal afgevaardigden vanuit de gemeenten blijft gelijk met 20 personen waarbij er minimaal twee uit elke ring moeten komen.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

terug