Regenboogkring Regenboogkring
""
'SAMEN" is het sleutelwoord voor de komende periode.

 

Voor 2020 / 2021 hebben we de planning gereed. We zijn daar heel dankbaar voor. 

Van harte nodigen wij u uit voor de kringochtenden in De Schakel Oranjeboomlaan 27 te Wezep. Dit i.v.m. het in acht nemen van de RIVM richtlijnen van 1,5 meter afstand en hygiëne. Zelf hebt u ook de verantwoording de richtlijnen hiervoor in acht te nemen.

We vragen jullie gebed om zegen en genade voor deze ontmoetingen. 

Inloop, welkom en koffie vanaf 9.00 uur. We starten dan om 9.20 uur en hopen de ochtend om 11.15 uur af te sluiten.
De Kerstviering op donderdag 17 december beginnen we om 18.00 uur.
De Afsluiting 24 maart 2021 om 17.30 uur. Noteer de datums alvast in uw agenda i.v.m. werk etc.

 

data

onderwerp

Spreker / Leider     

7  oktober 2020
Geannuleerd!

Ervaring delen, zendingswerk

Steintje Boeve

11 november 2020 

De wet als gezonde leefregels

Mevr. A. Hoek-van Kooten

Donderdag 17 december 2020 18.00 u  

Samen eten, aansluitend Kerstviering

 Liturgie door leden Kring

13   januari 2021

Luisterend bidden

ds. Marianne Winters-Karels

17  februari 2021

Spreek op tijd over Levenseinde en  wat betekent dit voor je Geloof 

Ali van Dijk van de  NPV zorg

24 maart 2021 afsluiting 

15 euro eigen rekening. 

Pascha/Pesach viering incl. maaltijd. Theeschenkerij “RozemArrie” 

Tijd:1730 Ridderinkweg 1

Arriën nabij Ommen

 

Bijdrage is 15 euro ter besteding voor de sprekers en onkosten, koffie, kerst en pasen en bedankjes.

Mail of bel ons gerust als je graag iets wil bespreken of je hebt een tip voor een ochtend.
mailadres: regenboogkring@gmail.com
Bellen kan met: Hennie Mijnheer 038-3763412  of  Geertje Kroeze 038-3762891
Catering en kasbeheer: Tiny van Oene  038-3764048  en  Corrie van den Beld 038-3764036

Hartelijk welkom. Neem gerust nieuwe dames mee, dat is een zegen voor de kring ochtend!
We verheugen ons erop elkaar weer te mogen ontmoeten.     
Tiny, Corrie, Hennie en Geertje.

terug