Project zendingsbus Project zendingsbusNieuw project zendingsbusjes

Het is onder meer jeugdige overmoed, die ten grondslag ligt aan het pioniersproject Missie Westerveld. Mark de Jager, predikant in Dwingeloo, realiseerde zich dat er een witte vlek op de kerkelijke kaart dreigde te ontstaan. Daar wilde hij zich niet bij neerleggen. Want de kerken mogen leeglopen, God verdwijnt niet. Ook niet uit Zuidwest-Drenthe.

Westerveld is een uitgestrekte gemeente die uit enkele grotere historische dorpskernen en vele kleinere gehuchten bestaat. Het toerisme floreert hier, en de bevolking vertoont een mix van traditionele Drenten en ‘import’.

In een onderzoeksrapport dat begin 2022 verscheen, werd de sombere conclusie getrokken dat van de dertien kerken in Westerveld er maar liefst tien zouden sluiten in de komende decennia. De Jager, toen nog geen dertig, schrok vooral van de lauwe reacties; het verdwijnen van kerken werd als gegeven geaccepteerd. ‘Met jeugdige overmoed dacht ik aan Jezus’ woord over “velden die rijp zijn om te oogsten”. Hij wilde missionair aan de slag gaan, vanuit de overtuiging dat ook krimpende kerken zijn geroepen zich in te zetten voor de vrede van hun dorp.

Inmiddels is Missie Westerveld dus een feit. Er zijn plannen voor maaltijden en een regionale Alpha-cursus.

Het mooie is dat de burgerlijke overheid ook een rol heeft in dit project; zij maakt zich zorgen over de teruglopende aandacht voor zingeving. En al heeft de kerk als instituut dan een marginale rol – bij grote crises dichtbij of ver weg wordt er regelmatig een beroep op haar gedaan.

U kunt hier uw gift overmaken. Of op IBAN NL 26 RABO 0302 2061 91 t.n.v. IZB, Amersfoort; onder vermelding van ‘Missie Westerveld’. Dank!

Lees hier meer over Missie Westerveld
terug