FAQ FAQ

Alpha cursus:
Kan ik deelnemen aan een Alpha cursus

Meer informatie over de Alpha cursus vind je hier.

Begrafenis:
• Waar kan ik pastorale hulp vragen?
• Kan er vanuit de kerk begraven worden?
 

• De kerk is al eeuwen betrokken bij de uitvaart van overledenen. Vaak wordt een beroep op een predikant gedaan bij overlijden. Soms ook al voor dat moment daar is. U kunt een beroep doen op de predikant, pastor of ouderlingen van de betreffende wijkgemeente. De gegevens van de wijkgemeente vindt u op de pagina wijkindeling van de Dorpskerk  |  Vredeskerk - Hoeksteen 
• Wilt u een kerk-(zaal) huren? Neemt u hiervoor contact op met de beheerder van het betreffende kerkgebouw.

Beleidsplan:
Kan ik het beleidsplan van de kerk inzien / opvragen.

U kunt hiervoor contact opnemen met de scriba (secretaris) van de betreffende wijkgemeente.
Dorpskerk  |  Vredeskerk - Hoeksteen

Collecten:
Hoeveel collecten worden er tijdens een dienst gehouden.

Er zijn drie collecten.
• De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie of voor een algemeen christelijk doel.
• De tweede collecte is bestemd voor de kerk.
• De derde collecte is voor een algemeen christelijk doel of voor het aflossingsfonds / onderhoudsfonds van de plaatselijke kerk. Deze wordt de laatste zondag van de maand aan de uitgang gehouden.

Diaconale hulp:
Waar kan ik een aanvraag voor diaconale hulp indienen

Hiervoor kunt u contact opnemen met de diaconie van onze gemeente

Giften:
Hoe kan ik (belastingvrij)  een gift doneren

Fijn dat u overweegt een gift te geven. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met de diaconie als u het aan een goed doel wilt schenken of de kerkrentmeesters als u het wilt schenken ter instandhouding van onze eigen gemeente (gebouwen, predikanten). Giften aan diaconie en kerkrentmeesters zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt daarover meer lezen op deze pagina.

Dopen:
Kan ik mijzelf en/of mijn kind(eren) laten dopen.

Fijn dat u uw kind wil laten dopen. De doop wordt in principe tijdens een kerkdienst bediend. Zo wordt uw kind zichtbaar in de gemeenschap van de kerk opgenomen. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om uw kind te laten dopen, dan kunt het beste contact opnemen met de scriba (secretaris) van de betreffende wijkgemeente.
Dorpskerk  |  Vredeskerk - Hoeksteen

Heilig Avondmaal:
Kan ik deelnemen aan het Heilig Avondmaal

U kunt hiervoor contact opnemen met de predikant, pastor of ouderlingen van de betreffende wijkgemeente. De gegevens van de wijkgemeente vindt u op de pagina wijkindeling van de Dorpskerk  |  Vredeskerk - Hoeksteen 

Huren:
Is het mogelijk een van de gebouwen of (kerk)zalen te huren.

Ja. Neemt u hiervoor contact op met de beheerder van het betreffende kerkgebouw.

Jeugddiensten:
Waar kan ik informatie vinden over de jeugddiensten

Bedankt voor je interesse! Je kunt kijken bij onze kerkdiensten of op de facebookpagina van de jeugddienstcommissie Vredeskerk.

Kerkuitzending | online luisteren:
Hoe kan ik een kerkdienst beluisteren?

Hierover is meer informatie te vinden op onze pagina kerkuitzending.

Lid worden / beëindigen:
Hoe kan ik lid worden of mijn lidmaatschap beëindigen.

U kunt zich laten inschrijven (of uitschrijven) bij ons kerkelijk bureau. Wilt u meer informatie over de betreffende wijken, neemt u dan contact op met de scriba (secretaris) van de betreffende wijkgemeente. Dorpskerk  |  Vredeskerk - Hoeksteen

Naam:
Waarom wordt de naam 'Hervormd Wezep' gebruikt, in plaats van 'Hervormd Wezep - Hattemerbroek'

Tijdens een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente is ontdekt dat de officiële naam 'Hervormd Wezep' is.

Oppasdienst | kindernevendienst:
Is er kinder -oppas / -nevendienst tijdens de diensten

In de Dorpskerk is er oppasdienst voor de kinderen. In de Vredeskerk en Hoeksteen is er oppas en nevendienst voor de kinderen t/m groep 8. Meer informatie vindt u hier.

Orgels:
Waar kan ik informatie vinden over de kerkorgels.

U kunt informatie vinden op onze pagina orgels.

Parkeren:
Waar kan ik parkeren.

In Hattemerbroek en Wezep kunt u gratis parkeren op de openbare wegen, rondom de kerkelijke gebouwen.

Pastorale hulp:
Waar kan ik pastorale (geestelijke) hulp vragen.

U kunt hiervoor contact opnemen met de predikanten, pastor of ouderling- / kerkenraadsleden van onze gemeente.
Kijkt u hiervoor op de pagina wijkindeling van de Dorpskerk  |  Vredeskerk - Hoeksteen

Route:

Voor de juiste route verwijzen wij u graag naar deze kaart.

Samenwonen:

Wilt u een gesprek over de visie van onze gemeente op het ongehuwd samenwonen? U kunt hiervoor contact opnemen met de predikanten, pastor of ouderling- / kerkenraadsleden van onze gemeente.
Kijkt u voor hun contactgegevens op de pagina wijkindeling van de Dorpskerk  |  Vredeskerk - Hoeksteen

Tijdstippen kerkdiensten

Zie hiervoor onze webpagina diensten

Trouwen:

• Van harte gefeliciteerd met uw voorgenomen huwelijk. Het is fijn dat u uw huwelijk ook in de kerk wilt vieren en Gods zegen over uw trouwbelofte wilt vragen. De viering rondom een huwelijksinzegening wordt in de regel voorbereid door het bruidspaar en de voorganger. Voorafgaande aan de viering vinden er dus een aantal gesprekken plaats. U kunt hiervoor contact opnemen met de predikanten, pastor of ouderling- / kerkenraadsleden van onze gemeente.
Kijkt u voor hun contactgegevens op de pagina wijkindeling van de Dorpskerk  |  Vredeskerk - Hoeksteen
• Kerk(-zaal) huren. Neemt u hiervoor contact op met de beheerder van het betreffende kerkgebouw.

Vragen over het geloof

Ik wil graag meer van het christelijk geloof weten. U kunt hiervoor contact opnemen met de predikanten, pastor of ouderling- / kerkenraadsleden van onze gemeente.
Kijkt u voor hun contactgegevens op de pagina wijkindeling van de Dorpskerk  |  Vredeskerk - Hoeksteen

Vragen:
Hebt u uw antwoord niet in deze rubriek gevonden.

Stel uw vraag aan : info@hervormdwezep.nl en u krijgt van ons een reactie.

Zingen:
Welke zangbundels / vertalingen worden gebruikt

• In de Dorpskerk wordt de psalmberijming 1773 en de herziene statenvertaling gebruikt.
• In de Vredeskerk wordt uit verschillende psalmberijmingen / bundels gezongen en uit diverse vertalingen gelezen. De liturgie wordt geprojecteerd.
• In de Hoeksteen wordt uit de psalmberijming 1773 en Op Toonhoogte 2005 gezongen.

Zitplaatsen:
Zijn de zitplaatsen vrij

Ja. Uitgezonderd zitplaatsen die aangeduid zijn als 'gereserveerd'.

terug