Liturgische bloemschikkingen Liturgische bloemschikkingen

In de Vredeskerk is een groep betrokken gemeenteleden actief met het, tijdens bijzondere dagen, verzorgen van een liturgisch bloemstuk.

Hieronder kunt u de schikkingen nog eens bekijken.

Liturgische schikking in de Vredeskerk • Pinksteren 2024

 

Symbolische schikking in de Vredeskerk tgv haar 50-jarig bestaan.Liturgische schikking op belijdeniszondag in de Vredeskerk.
 
Liturgische schikking met Pasen 2024

 

Liturgische schikking op Goede Vrijdag in de Vredeskerk.


 

Liturgische schikking in de Vredeskerk op Witte donderdag 2024

 

Schikking rond Kerst 2023
 
Schikking op 4e Advent 2023


 
Schikking op 3e Advent 2023


Schikking op 2e Advent 2023Schikking op 1e Advent 2023


 

Schikkingen in de Hoeksteen en Vredeskerk op eeuwigheidszondag 2023


 

Bloemschikking op Pinksteren 2023


 
Bloemschikking op Hemelvaartsdag 2023

 
Bloemschikking rond lijdenstijd en Pasen 2023


Paasdagen


Goede Vrijdag


Witte donderdag
 
   
Bloemschikking in de Vredeskerk Wezep met Kerst 2022
  
 

Bloemschikking in de Vredeskerk Wezep 4e advent.
 

 

Bloemschikking in de Vredeskerk Wezep 3e advent.
  

Bloemschikking in de Vredeskerk Wezep 2e advent.
 


Bloemschikking in de Vredeskerk Wezep 1e advent.
 Eeuwigheidszondag 2022

Centraal in de schikking een grote witte steen – 'Ik zal hem een witte steen geven.' (Openbaring 2:17)
Eén witte lelie – 'O lelie die mijn hart bekoort.' (LvdK 157:2)
De witte gerbera’s verwijzen naar het hemels manna.
Zeven witte rozen, de zeven gemeenten, als ook het getal van de volheid. De schikking is omringd met ranken.

Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op, daar ik mag zijn,
een rank met U verweven.

                         (LvdK 157: 3)

Bij de schikking de gedachteniskaars.
 

Schikking met herfstkleuren. Gemaakt ivm de opening winterwerk op zondag 18 september 2022


 

Liturgische bloemschikking in de Vredeskerk op Pinksteren.

 

Bloemschikking op Hemelvaartsdag 2022


 

Schikking met Pasen 2022


 

Schikking op Goede Vrijdag 2022Bloemschikking in de Vredeskerk met Kerst 2021


 


 

Bloemschikking in de Vredeskerk op Rorate. De 4e zondag van Advent.


   

Bloemschikking in de Vredeskerk op Gaudete. De 3e zondag van Advent.


 

Bloemschikking in de Vredeskerk op Populus Sion. De 2e zondag van Advent.

  

 

Bloemschikking in de Vredeskerk op Levavi. De 1e zondag van Advent


 

Schikking op eeuwigheidszondag 2021


 
Uitleg: Het kruis als beeld van opstanding, markeert de overgang tussen dood (zwarte tule en donkere stenen) en leven (witte bloemen, witte stenen en groen). Als tekenen van troost zijn gebruikt een staf, een schaal met water en een witte kaars.
 

Schikking met Pinksteren 2021
 

 


Schikking met Pasen 2021
 

 
 

Schikking op Goede Vrijdag 2021

 
 
 

 
Schikking met Kerst 2020


 
Klik op de foto voor een video van de bloemschikking.

In den beginne werd het woord gesproken
dat was bij God en aan Hemzelf gelijk,
waarin het leven als een licht zou schijnen
opdat het zwarte duister zou verdwijnen
en mensen zicht geeft op het grote koninkrijk:
dat woord woont onder ons onafgebroken.


Gezang 455 vers 6 uit het Liedboek 'zingen en bidden in huis en kerk' (2013)


 

Schikking op eeuwigheidszondag 22 november 2020.Bekijk hier een video van de bloemschikking in de Vredeskerk.

In deze schikking zijn woestijn en bange nacht uitgebeeld met het zwarte doek, de donkere bloemen, waarvan sommigen geknakt en gebroken. Maar Hij zendt Zijn engelen. Zij zullen je op handen dragen. De bladeren in de schikking symboliseren de dragende handen. De witte bloemen verwijzen naar het Licht.

Bij de schikking staat de gedachteniskaars.

In Psalm 91-a* staat:

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.

Geen duister zal je overvallen,
er is een Licht dat eeuwig brandt....

*Liedboek zingen en bidden in huis en kerk.
 
 

Bloemschikking met Kerst 2019 


 


   
  

Liturgische schikking op 1e Advent.
 

Liturgische schikking op eeuwigheidszondag.
 

Liturgische bloemschikking in de Vredeskerk met Pinksteren 2019.
 Liturgische bloemschikking in de Vredeskerk op Hemelvaartsdag 2019.
 

 

De Heer is waarlijk opgestaan. Hallelujah! Pasen 2019Liturgische bloemschikking in de Vredeskerk. Goede Vrijdag 2019.
 Liturgische bloemschikking in de Vredeskerk. Kerst 2018!

 Liturgische bloemschikking in de Vredeskerk op de 4e Advent.
 
Liturgische bloemschikking in de Vredeskerk op de 3e Advent.
 

Liturgische bloemschikking in de Vredeskerk op de 2e Advent.

Liturgische bloemschikking in de Vredeskerk op de 1e Advent.
 Ter gelegenheid van de herdenking overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 25 november 2018
 

Ter gelegenheid van de 65-ste verjaardag van gemeentelid dhr. Seine Schuurhuis werd op 18 augustus, in de Vredeskerk, een dankdienst gehouden. Seine Schuurhuis die heel actief is in de groep 'liturgisch bloemschikken', maakte daarvoor een drietal bloemstukken waarin hij 'Dank en Vreugde' uitbeeldde. Van deze schikkingen mocht de gemeente ook op zondag 19 augustus genieten.

Zondag 26 augustus 2018 was een feestelijke dag voor de wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen. Ds. I. (Sjaak) Pauw werd 's morgens bevestigd als predikant aan deze wijkgemeente en deed 's middags intrede. Opnieuw dankbaarheid en vreugde in de Vredeskerk. De bloemschikkingen werden hier en daar voorzien van vers materiaal en zorgen voor een fleurig geheel in de kerkzaal. We hebben er van genoten.

Mag je het 'toeval' noemen, dat ds. Pauw in zijn intrededienst over 'Vreugde' sprak? :)

Het thema: Dankbaarheid & Vreugde!
 

Pinksteren 2018 Hemelvaartsdag 2018Een wolk onttrekt Hem aan hun ogen:
Een witte bloem, omsluierd met tule en wit gipskruid.

Galilese mannen wat staat gij daar en ziet op naar de hemel:

De 11 apostelen uitgebeeld in de schikking met witte calla's.

De Heer is in de wolken,
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken
Zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal,
straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal.
 


Paasmorgen 2018

Het graf uitgebeeld door wilgentenen in de vorm van een Ichthus: 
Jezus Christus Gods Zoon en Verlosser.
Een steen naast het geopende graf en doeken als teken dat Jezus is verrezen.
Een kaars bij het graf en witte bloemen als teken van Nieuw Leven!
 


Goede Vrijdag 2018


 
terug