Kindernevendienst Vredeskerk - Hoeksteen Kindernevendienst Vredeskerk - Hoeksteen

Elke zondag wordt er in de Hoeksteen en Vredeskerk kindernevendienst gegeven aan de groepen 1 t/m 4 van de basisschool. Voor de groepen 5 t/m 8 is dit 2x per maand.

Na de schriftlezing en het zingen van een (kinder)lied gaan de kinderen met de leiding naar hun eigen ruimte. 

We werken volgens de methode van 'Vertel het maar'. De bijbelvertelling en verwerking wordt ons aangereikt, maar er is altijd ruimte voor eigen invulling. Vaak beginnen we met zingen en na het gebed volgt er een bijbelverhaal. Daarna wordt er met de jongste groepen geknutseld. Voor de oudere groepen is er vaak een puzzelblad.

Tijdens de collecte komen de kinderen de kerk weer in om daarna met de zegen naar huis te gaan.
We zijn een groep van ongeveer 45 enthousiaste leidinggevenden. Om de 5 a 6 weken is een leidinggevende aan de beurt om de kindernevendienst te verzorgen.
 
Verder proberen we om 2x per jaar op een zaterdag een gezellige activiteit te organiseren. Dit kan een spel zijn, maar ook een theatervoorstelling.

Als kindernevendienstcommissie organiseren we met hulp van andere leiding ook het kinderkerstfeest en zorgen we dat elke kind een kerstpresentje krijgt. We bereiden ook het paas- en kerstproject voor, zodat er in de voorbereiding op het paas- en kerstfeest een  projectverbeelding voor in de kerk staat waar het e.e.a. bij verteld en opgehangen wordt. Voor de zomervakantie nemen we afscheid van de kinderen van groep 8 van de kindernevendienst.
 
Hieronder nog de ruimtes waar de kindernevendienst gehouden wordt:
 
Vredeskerk:
Groep 1/2 links (oude consistorie)
Groep 3/4 linksonder kelder
Groep 5/6 rechterbovenzaal
Groep 7/8 ‘t Zolderke
 
Hoeksteen:
Groep 1-8 consistorie
 
De leiding van de kindernevendienst is per e-mail te bereiken. 
terug