Kerkblad Kerkblad
Elke maand verschijnt er een kerkblad met relevante informatie voor gemeenteleden. Vanaf 2022 bedraagt het abonnement op het kerkblad € 16,50 per jaar en brengen wij u in de maand maart in rekening. Heeft u gekozen voor een automatische incasso of betaling via i-deal dan bedraagt het abonnement € 15,00 euro per jaar te incasseren rond 25 maart van elk jaar. Indien u het kerkblad per post wilt ontvangen bedragen de portikosten € 22,00.

Voor aanvragen van een abonnement en voor het doorgeven van wijzigingen (bijvoorbeeld adres) graag contact opnemen met Helma van der Weerd 038 3759575 via kerkbladadministratie@hervormdwezep.nl of de melding afgeven op het kerkelijk bureau (Heidepad 81 te Wezep).
 
Kopij voor het kerkblad kunt u aanreiken via kerkblad@hervormdwezep.nl

Rooster tbv het inleveren van de kopij en het bezorgen van het kerkblad 2023

   
Maand Inleverdata gemeente dinsdag Bezorgen
Dinsdag
     
Januari ‘23 13 december 3 januari ‘23
Februari 17 januari ‘23 31 januari ‘23
Maart 14 februari 28 februari
April 14 maart 28 maart
Mei 18 april 2 mei
Juni 16 mei woensdag 31 mei
Juli/Augustus 13 juni 27 juni
September 15 augustus 29 augustus
Oktober 12 september 26 september
November 17 oktober 31 oktober
December 14 november 28 november
Januari ‘24 12 december woensdag
3 januari ‘24
Februari ‘24 16 januari 30 januari
            
terug