Kerkblad Kerkblad
Elke maand verschijnt er een kerkblad met relevante informatie voor gemeenteleden. Vanaf 2022 bedraagt het abonnement op het kerkblad € 16,50 per jaar en brengen wij u in de maand maart in rekening. Heeft u gekozen voor een automatische incasso of betaling via i-deal dan bedraagt het abonnement € 15,00 euro per jaar te incasseren rond 25 maart van elk jaar. Indien u het kerkblad per post wilt ontvangen bedragen de portikosten € 22,00.

Voor aanvragen van een abonnement en voor het doorgeven van wijzigingen (bijvoorbeeld adres) graag contact opnemen met Helma van der Weerd 038 3759575 via kerkbladadministratie@hervormdwezep.nl of de melding afgeven op het kerkelijk bureau (Heidepad 81 te Wezep).
 
Kopij voor het kerkblad kunt u aanreiken via kerkblad@hervormdwezep.nl

Rooster tbv het inleveren van de kopij en het drukken van het kerkblad 2022
 
Maand Inleverdata gemeente dinsdag Redactie
uiterlijk
Deadline Zalig Zalm
Dinsdag
Bezorgen
Dinsdag
Oktober 13 september   20 september 27 september
November 18 oktober   25 oktober 1 november
December 15 november   22 november 29 november
Januari 13 december   20 december 27 december
Februari 17 januari 2023   25 januari 2023 31 januari 2023
               
terug