Jeugddienstcommissie Vredeskerk Jeugddienstcommissie Vredeskerk
De jeugddienstcommissie van de Vredeskerk organiseert 8 à 9 keer per jaar een jeugddienst voor en door jongeren. De diensten zijn laagdrempelig, sluiten aan bij de belevingswereld van jongeren en spelen in op actuele thema’s.

Samen met de voorganger wordt een dienst voorbereid en een band of combo begeleidt de samenzang.

Met het organiseren van een jeugddienst hopen wij als commissie jongeren in de leeftijd van 12 tot 30 jaar te bereiken en in te springen op vragen die zij hebben in het geloof.

Wil jij meedenken over de invulling van een dienst of heb je andere vragen/suggesties? Dat kan! Neem dan contact met ons op via jeugddienst@hervormdwezep.nl, spreek één van de leden van de jeugddienstcommissie aan of kijk op onze facebookpagina waar we je op de hoogte houden van de komende diensten.

We verwelkomen je graag in de jeugddiensten van de Vredeskerk!
 
 
Leden jeugddienstcommissie: Reinalt Schrijver, Janet Fijn en Edwin Reijgwart
 
 
terug