Hulp Oekraïne Hulp Oekraïne

   
Recent is een werkgroep opgericht n.a.v. een vraag vanuit een Oekraïense voorganger die o.a. in onze plaatselijke gemeente diensten leidt in zijn eigen taal. De aandacht die de gevluchte Oekraïners in onze (plaatselijke) gemeente krijgen wordt erg gewaardeerd. Hiernaast blijft er in Oekraïne grote behoefte aan hulp. Met name voedsel, medicatie en hygiëneproducten zijn hard nodig. 

De opgerichte werkgroep, waaraan een afvaardiging vanuit alle kerken in Wezep deelneemt, heeft onderzocht hoe een inzameling van deze hulpgoederen georganiseerd zou kunnen worden en heeft daarvoor informatie gekregen vanuit diverse hoeken. Dit heeft geresulteerd in een concreet plan.

Op 1, 2 en 3 september 2022 worden in alle supermarkten in Wezep goederen aangeboden, die gekocht kunnen worden door iedereen die iets wil bijdragen. De Aldi, Boni, Lidl en Plus werken graag mee aan deze actie, zodat het een actie is in en van heel Wezep en Hattemerbroek. 

We zoeken vrijwilligers die op de 1 of meerdere van de genoemde data een paar uurtjes willen assisteren door in 1 van de winkels informatie uit te delen, de gekochte hulpgoederen in ontvangst te nemen en/of te sorteren. We denken daarbij aan blokken van 2 of 3 uur. 

Opgeven kan bij leden van de werkgroep. Vanuit De Hoeksteen/Vredeskerk zijn dat: 

- Wilco van Duinen - wilcovanduinen@hotmail.com (nulzes52413685) of
- Steven Puttenstein – sputtenstein@hotmail.com  (nulzes12429984)

Vanuit de Dorpskerk is dat:
- Marinus Mol (nulzes49990421)

Geef je alvast op en reserveer het in je agenda! Als veel mensen een paar uurtjes helpen kan het een zeer geslaagde actie worden. En vraag gerust een vriend of vriendin, een buurman of buurvrouw, klasgenoot of sportmaatje om ook mee te helpen. Vrijwilligers zijn welkom, of ze nu wel of niet verbonden zijn aan een kerk.

Ook zijn financiële bijdragen nodig om medicatie, verbandmiddelen, maandverband, etc. aan te kunnen schaffen. Wij nodigen u dan ook van harte uit om een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL46 RABO 0153 7994 20 t.n.v. Diaconie hervormde gemeente Wezep onder vermelding van “Bijdrage hulptransport Oekraïne”.

Ook is het mogelijk om wat van de veelgebruikte goederen en etenswaren zoals: Koffie, thee, suikerklontjes, koffiemelk, soep in blik, pakjes soep, allesreiniger, afwasmiddel, wc-papier, scheermesjes voor eenmalig gebruik, scheerschuim, paracetamol, boterhamzakjes, vuilniszakken. Op zondag 4 september inleveren in de hal van de Hoeksteen of de Vredeskerk, in de Dorpskerk is dit niet mogelijk en kunt u uw goederen alleen inleveren bij de vier supermarkten.

Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!
Namens de werkgroep hulptransport Oekraïne,

Wilco van Duinen, Steven Puttenstein en Marinus Mol.
terug