HGJB-nieuws HGJB-nieuws

HGJB zoekt reisleiders
Meer dan 800 kinderen, tieners en jongeren hebben al een vakantie geboekt bij de HGJB! Maar deze vakanties kunnen niet zonder reisleiders. De reisleiding zorgt voor een geweldige vakantie. Ken of ben jij een jongere die dit goed zouden kunnen? De HGJB zoekt enthousiaste jongeren die het leuk vinden om samen met een team het programma van de vakantie in te vullen. Dit doen ze op een uitdagende, gevarieerde manier. Daarnaast weten ze hun aandacht goed te verdelen over de deelnemers. Tenslotte is het belangrijk dat ze op een ontspannen manier het geloof kunnen doorgeven aan kinderen, tieners en jongeren. 
Meer weten? Ga naar HGJB.nl/reisleiding.

Nieuwe Opvoedingsbron: In Verlangen – hopen op Zijn komst
De nieuwe editie van Opvoedingsbron gaat over bijbelse hoop. Het magazine met het thema ‘In Verlangen – hopen op Zijn komst’ is uitgegeven door vier Hervormd-Gereformeerde bonden. Met het magazine hopen zij de geloofsopvoeding, zeker in deze onzekere tijden, te ondersteunen. Het thema is uitgewerkt voor verschillende plekken in de gemeente, bijvoorbeeld voor (bijbel)kringen en voor een gesprek in het gezin. 

In het magazine staat een bijbelstudie over ‘leven met verwachting’. Deze is geschreven door dr. A.J. van den Herik. Leantine Dekker schrijft over het doorgeven van bijbelse hoop in het gezin. Verder staan er praktijkvoorbeelden en zes bijbelmomenten in het magazine. 
Het magazine is gratis te downloaden via HGJB.nl/Opvoedingsbron.

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB
De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed. 
• Dank dat de HGJB een nieuwe kinderwerker en een gemeenteadviseur heeft gevonden. Bid voor een goede inwerkperiode en dat beiden tot zegen mogen zijn voor de HGJB en het jeugdwerk in gemeenten.
• Dank voor alle jongerenactiviteiten die de HGJB organiseert en waar zo veel jongeren aan deelnemen. Bid dat de jongeren hierdoor mogen groeien in geloof, hoop en liefde en dat er waardevolle vriendschappen door ontstaan. 
• Dank voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de verschillende HGJB-activiteiten. Zij zijn onbetaalbaar. Dank ook voor alle mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het plaatselijke jeugdwerk. Bid dat zij zich gezien en gewaardeerd weten. 
• Bid om eenheid en saamhorigheid in de gemeente. Dat ouderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten en bereid zijn naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.
• Bid voor jongeren die te maken hebben met moeilijke situaties, die lijden onder eenzaamheid en zoeken naar nieuwe perspectieven. Bid voor open ogen, oren en harten in de gemeente voor deze doelgroep.

Nieuw: de HGJB-TienerTour
De HGJB lanceert een nieuwe activiteit voor tieners: de HGJB-TienerTour. Met leeftijdsgenoten uit de regio beleven tieners een serieus gezellige dag. De tour bestaat uit een middagprogramma voor 12-14 jaar en een avondprogramma voor 14-16 jaar. Tijdens het programma krijgen ze verdieping voor het geloof. Ook is er mooie muziek en een tof keuzeprogramma: sport en spel, muziek en creativiteit. De HGJB-TienerTour is op 18 maart in Amersfoort en op 1 april in Alphen a/d Rijn.
Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/TienerTour

terug