HGJB-nieuws HGJB-nieuws
‘Hou vol!’ – HGJB-startthema 2023/2024
We mogen kinderen, tieners en jongeren stimuleren en ondersteunen in het geloven. We leren hen
hoe ze als christen kunnen leven en hoe mooi dat is. Eén ding vergeten we daarbij wel eens, namelijk
dat we erbij zeggen: ‘Hou vol!’ Ga door met geloven, juist ook als het moeilijk is. De HGJB daagt
gemeente uit om daarover verder na te denken bij de start van het nieuwe seizoen.
Daarom biedt de HGJB ook dit jaar een startthema. ‘Hou vol!’ is het centrale thema en bij de opening
van het winterwerk zet de jongerenorganisatie Lukas 18:1-8 centraal. Om de start van het winterwerk
te ondersteunen geeft de HGJB verschillende online downloads uit: een basiskatern met algemene
informatie, een katern voor de opening van het winterwerk (startweekend), een programma voor een
startavond met leidinggevenden, een katern voor de startzondag (incl. preekschets) en nu ook
vergaderopeningen. Voor het HGJB-kinderwerk, -tienerwerk en -jongerenwerk zal een programma
verschijnen over dit onderwerp.
Download de materialen gratis via HGJB.nl/startthema

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB  
De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in
afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende
onderwerpen mee te nemen in het gebed.  
 Dank voor alle afsluitende activiteiten in het jeugdwerk. Voor alle mooie activiteiten die er in
het afgelopen seizoen zijn geweest. Bid dat de verschillende vormen van jeugdwerk tot zegen
van heel de gemeente mogen zijn.
 Dank voor alle catechisanten die in de afgelopen periode belijdenis hebben gedaan. Bid dat
zij zich opgenomen voelen in de gemeenschap van de kerk en dat zij zich met hun gaven en
talenten inzetten voor de opbouw van de gemeente.
 Bid voor de scholieren die voor hun eindexamen staan. Voor sommige jongeren is het een tijd
vol spanning en stress. Bid dat zij de rust ontvangen om de examens goed te kunnen maken
en bid voor alle mensen die om de examenkandidaten heen staan; dat zij tot steun zijn in
deze voor veel jongeren spannende tijd.
 Bid voor de HGJB-Studiedag Catechese. Dat het een goede en inspirerende ontmoeting is
waarbij er door velen nagedacht wordt over het belang van ‘leren in de gemeente’.
De HGJB organiseert een Studiedag Catechese
Om catecheten en mentoren toe te rusten en te bemoedigen, organiseert de HGJB op donderdag 11
mei een Studiedag Catechese (middag en avond). In het middagprogramma is er onder andere een
lezing van dr. Elsbeth Vogel, godsdienstpedagoog en docent-onderzoek bij Christelijke Hogeschool
Ede, over de geloofsontwikkeling van jongeren. ’s Avonds zijn er vier workshops over de praktijk van
de catechese.
Elsbeth Vogel bespreekt op basis van recente onderzoeken onder christelijke jongeren hoe je
catechisanten op een passende manier kunt begeleiden in hun geloofsontwikkeling. Verder is er ´s
middags een praktische lezing van Herman van Wijngaarden, medewerker catechese bij de HGJB,
over het geloofsgesprek met jongeren.

Workshops
Workshops in het avondprogramma gaan over ´Catechese onder druk´ (Anneke van Maanen, HGJB),
‘Groepsdynamiek’ (Mariska Buitink, HGJB), ‘Brainstorm met de HGJB’ (Herman van Wijngaarden) en
‘Wortels en vleugels’ (Elsbeth Vogel, doorpraten over haar lezing). Deelnemers kunnen twee
workshops kiezen om te volgen. Gedurende de dag is er ook veel ruimte voor ontmoeting en delen
van ervaringen.
Voor meer informatie en opgave, HGJB.nl/catechesedag

Reisleiders gezocht | HGJB-Vakanties 2023
Deze zomer gaan zo’n 1.000 kinderen, tieners en jongeren met de HGJB op vakantie. Alleen…
daarvoor is ook reisleiding nodig. Daarom zoekt de HGJB nog 30 enthousiaste jongeren die deze
zomer een weekje met hen op stap willen. Ken of ben jij een jongere die dit goed zou kunnen?
Het leiden van een reis is niet alleen leuk, maar ook leerzaam en verdiepend voor het geloof.
Reisleiders geven aan dat het bijzonder is om een vakantie te leiden. Ze krijgen er namelijk veel voor
terug: ontwikkeling in leiderschap, groei in (het uitdragen van) je geloof en een onvergetelijke ervaring.
Meer weten? Ga naar HGJB.nl/reisleiding.
terug