HGJB-nieuws HGJB-nieuws
Veel enthousiasme voor het HGJB-Scholierenweekend

Het HGJB-Scholierenweekend van oktober was alweer snel volgeboekt. Zo’n 190 tieners komen
samen voor een onvergetelijk weekend met duidelijke bijbelstudies en veel gezelligheid. Twee keer
per jaar organiseert de HGJB het Scholierenweekend. In de herfstvakantie denken de tieners na over
het christelijke kernwoord vergeving.

De jongerenwerkers van de HGJB zoeken een aansluitend thema voor de tieners en vonden dat deze
keer in het thema ‘vergeving’. Christiaan Trommel vertelt: ‘Je hoort tieners het vaak zeggen: “Sorry,
sorry! Oké, best friends!” Vergeven en vergeten, zo simpel lijkt het. Maar ook zij merken dat dat niet
altijd zo is. Als Jezus het heeft over vergeving, dan is Hij heel serieus. Het was zo belangrijk dat Hij
ervoor aan het kruis moest hangen. Daar willen we de tieners over na laten denken.’
Vergeving is echt een kernwoord in het christelijk geloof. Toch blijkt het vaak best ingewikkeld om uit
te leggen. ‘In onze cultuur is het logischer om iemand te cancellen dan te vergeven,’ aldus Trommel.

Tijdens het HGJB-Scholierenweekend staan de tieners stil bij het vergeven van elkaar en ontdekken
ze hoe ze vanuit vergeving kunnen leven. Dit gebeurt door bijbelstudies, gesprekken in
mentorgroepen en interactieve workshops.

> Ga voor meer informatie naar HGJB.nl/Scholierenweekend
 


Gebed voor het jeugdwerk | HGJB

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in
afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende
onderwerpen mee te nemen in het gebed.

• Dank voor al het Vakantie Bijbel Werk dat in verschillende gemeenten is georganiseerd. Dank
voor al die vrijwilligers die zich hebben ingezet. Bid voor de vele kinderen die meegedaan
hebben met (een van) de verschillende activiteiten, dat zij geraakt zijn door het Evangelie.
• Dank ook voor alle HGJB-vakanties waaraan veel kinderen, tieners en jongeren hebben
deelgenomen. Dank voor alle inzet van de vrijwilligers. Voor veel jongeren is het een
onvergetelijke ervaring geweest. Bid dat de bijbelstudies, het zingen, de goede gesprekken en
de vriendschappen jongeren hebben geholpen om betrokken te blijven bij het geloof en de
kerk.
• Bid voor het nieuwe jeugdwerkseizoen dat van start gaat. Dat er veel kinderen, tieners en
jongeren zullen aanhaken bij de verschillende jeugdwerkactiviteiten. Bid voor nieuwe inspiratie
en motivatie voor vrijwilligers om dienstbaar te zijn in de gemeente. Bid ook voor
verbondenheid tussen jeugdwerkleiders, kerkenraad en gemeente, dat zij ervaren dat het
jeugdwerk een gedeelde verantwoordelijkheid is.
• Dank dat de HGJB DV in oktober weer het HGJB-Scholierenweekend mag organiseren. Bid
om zegen voor dit weekend. Dat het weekend tieners mag toerusten in het leven met God en
dat zij geïnspireerd worden om zich in te zetten in de gemeente.
 

Volg een HGJB-cursus!
Er staan weer allerlei cursussen op de agenda. Iets voor jou?
• Vertellen aan kinderen | Start 22 september in Randwijk
Leer in twee cursusavonden hoe je een vertelling goed opbouwt. Praktische cursus.
• Instructieavond Clik | 26 september online
Een avond om inspiratie op te doen rondom het werken met de HGJB-kinderwerkmethode.
• Basiscursus Mentorcatechese | Start 10 oktober in Dodewaard
Ontdek in drie avonden meer over de tiener, jouw rol als mentor en het geloofsgesprek.
• Vertellen aan kinderen | Start 3 november in Genemuiden
Leer in twee cursusavonden hoe je een vertelling goed opbouwt. Praktische cursus.

> Bekijk het hele cursusaanbod van de HGJB op HGJB.nl/cursussen
 

HGJB-Dankdagmap 2022: Wie dank jij?
Het thema voor de HGJB-Dankdagmap is ‘Wie dank jij?’ 1 Koningen 17:1-16 is gekozen als centraal
bijbelgedeelte.
We reizen met de kinderen af naar de tijd waarin Elia leefde. Het volk Israël is de afgod Baäl gaan
dienen, die volgens hen voor regen en dauw zou zorgen. Daarom geeft God een grote droogte in
Israël. Nadat Elia dit nieuws aan de koning gebracht heeft, zorgt God voor hem bij de beek Krith en
later bij een weduwe in Zarfath. Door alles heen laat God zien dat niet Baäl, maar Híj degene is die
regen, voedsel en leven geeft.
Ook nu nog is God degene die voor ons voedsel zorgt. Wie danken wij komende dankdag voor alles
wat we van God gekregen hebben?

> Bestel de HGJB-Dankdagmap via HGJB.nl/Bid-dankdagmap
terug