Gezinsdiensten Vredeskerk Gezinsdiensten Vredeskerk
Welkom bij de Gezinsdiensten!

Iedereen, jong en oud, is dit seizoen weer welkom bij de gezinsdiensten. De thema’s van de gezinsdiensten sluiten aan bij het jaarthema ‘Ontdek God’s liefde!’.

In de diensten werken we graag samen met gemeenteleden. We roepen u en jou op om als gemeentelid/gezin mee te doen. Denk bijv. aan een schriftlezing, een gebed, muziek maken, zingen of een andere bijdrage. Neem gerust contact op met de commissie. Samen maken we dan een dienst tot eer van God.

We zoeken ook nog versterking in onze commissie. Ben u of ben jij nieuwsgierig hoe het werkt bij de gezinsdienstcommissie dan mag u/jij altijd een keer meedraaien om te kijken of het wat voor u/jou is. Zoek contact via mail of benader iemand van de commissie. Wees welkom!

De gezinsdiensten hopen we dit seizoen op de volgende zondagen te houden:
17 oktober 2021
9 januari 2022
13 maart 2022
15 mei 2022
10 juli 2022

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën laat het ons weten!
Hartelijke groet van de gezinsdienstcommissie;   
Suzanne ten Brinke (voorzitter), Paula Beens, Tijmen van Ommen
Marieke Brouwer, Helma Kwakkel, Angela Doornewaard, Edwin Kragt.

De gezinsdienstcommissie is per e-mail te bereiken. 

 
terug