Follow Me Follow Me
CATECHESE WIJK VREDESKERK/HOEKSTEEN

Follow Me is de naam van de catechesatie zoals we die iedere zondag van 11.15 uur tot 12.15 uur  organiseren. De Follow Me wordt verzorgd door een aantal vrijwilligers in onze gemeente die zich al geruime tijd inzetten voor het jeugdwerk. Het doel van Follow Me is, behalve een uurtje samenzijn, verdieping met elkaar te vinden in het geloof. Dit gaat aan de hand van diverse thema's. 

Naast de reguliere bijeenkomsten hebben we ieder seizoen een aantal gastsprekers, die iets komen vertellen over verschillende maatschappelijke onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn, bv een vluchteling, de soepbus van het leger des heils, oud voetballer in relatie tot geloof en sport, etc.

Verder wordt er een keer per maand voor ons gekookt, zodat we elkaar ook op andere vlakken beter kunnen leren kennen. Kortom: Follow Me is een plek waar we samen zijn, omzien naar elkaar en samen proberen om een basis te leggen voor ons geloofsleven.
 

16+ Catechese
De 16+ catechese vindt eens per veertien dagen plaats op maandagavond en dinsdagavond. We komen dan bij elkaar om samen te praten en na te denken over onderwerpen die met het geloof te maken hebben. Deze catechisatie wordt gegeven door John Bassie op de maandagavond en Sjaak Pauw op de dinsdagavond. Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Sjaak Pauw.

Wij zouden het leuk vinden als jij ook aansluit op op één van beide avonden.
 

18+ kring
Alle jongeren vanaf circa 18 t/m 25 jaar zin van harte uitgenodigd om samen na te denken en door te praten over onderwerpen die te maken hebben met het christelijke geloof. Tijdens de kringavonden is er ook tijd en ruimte voor ontmoeting, het delen van ervaringen en samen zingen en bidden.

We komen eens per veertien dagen op maandag- en dinsdagavond bijeen in de Vredeskerk. 

Voor informatie en opgave kun je contact opnemen met Sjaak Pauw.
 

Belijdeniscatechese
Voor hen die overwegen belijdenis van het geloof af te leggen wordt ieder jaar belijdeniscatechisatie gegeven. Het tijdstip wordt in overleg met de deelnemers aan het begin van het seizoen bepaald. U kunt hierover contact opnemen met Sjaak Pauw.
 
terug