Diensten in de Vredeskerk Diensten in de Vredeskerk

 

 
 


In verband met de coronamaatregelen worden de diensten vanuit de Vredeskerk ook online uitgezonden. Deze diensten zijn (terug) te zien via YouTube of te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

U kunt zich hier aanmelden voor het bijwonen van kerkdiensten. Mondkapjes zijn verplicht.

Liturgie voor de kerkdienst op eeuwigheidszondag 22 november 2020 • 9.30 uur.
De voorganger is onze eigen wijkpredikant ds. I. Pauw.
Bediening Heilig Avondmaal.

1. Introïtus NLB 150a vers 3 en 4 'Geprezen zij God!'
2. Votum en groet
3. Zingen Opwekking 585 'Er is een dag'
4. Apostolisch vermaan
5. Zingen Lvdk  323 vers 1 'God is tegenwoordig,...'
6. Gebed
7. Schriftlezing Jesaja 25
8. Kindermoment
9. Kinderlied De Merels - OTH 414 'Hij is machtig' 
10. Preek (Thema: God draait de rollen om)
11. Zingen Psalm 36 vers 2 en 3 (nieuwe berijming)
12. Formulier Heilig Avondmaal
13. Muzikaal intermezzo organist
14. Zingen na bediening Heilig Avondmaal OTH 332 vers 1 'Kroon Hem met gouden kroon'
15. Dankgebed
16. Collecten
17. Zingen Opwekking 770 'Ik zal er zijn'
18. Zegen 

Collecten | Digitaal doneren.
Video van de bloemschikking.
Naar de pagina voor de kinderen.
Naar Kidstime
 

 

Liturgie voor de kerkdienst op eeuwigheidszondag 22 november 2020 • 19.00 uur.
De voorganger is onze eigen wijkpredikant ds. I. Pauw.
Herdenking overledenen. 

1. Introïtus Psalm 42 vers 1 (oude berijming)
2. Votum en groet
3. Zingen Psalm 42 vers 5 (oude berijming)
4. Geloofsbelijdenis
5. Heilig Avondmaal
6. Zingen na Heilig Avondmaal OTH 242 vers 1 'U die mij geschapen hebt'
7. Slot formulier
8. Gebed
9. Schriftlezing 1 Thessalonicenzen 4: 13-18 
10. Zingen NLB 798 vers 1, 2, 3, 4 en 5 'Heer geef mij vleugels dat ik reis' 
11. Preek (Thema: Hoop!)
12. Zingen Psalm 43 vers 4 (oude berijming)
13. Kaarsen aansteken door Clarisse Kwakkel
14. Aflezen namen van hen die ons voorgingen
15. Minuut stilte
16. Gedicht door Joanne Boer - de Graaf
17. Dankgebed
18. Collecte
19. Zingen NLB 91a vers 1, 2 en 3
20. Zegen

Collecten | Digitaal doneren.
Video van de bloemschikking.
Naar de pagina voor de kinderen.

 
terug