Diensten in de Vredeskerk Diensten in de Vredeskerk

 

 
 


In verband met de coronamaatregelen worden de diensten vanuit de Vredeskerk ook online uitgezonden. Deze diensten zijn (terug) te zien via YouTube of te beluisteren via www.kerkomroep.nl. 

U kunt zich hier aanmelden voor het bijwonen van kerkdiensten.

Liturgie voor Zondag 5 juli 2020 • 09.30 uur:

Voorganger: Ds. I. Pauw (Eigen wijkpredikant)
Bediening Heilige Doop
 

 1. Introïtus; Lvk 481 vers 1 en 4 ‘O grote God die liefde zijt’
 2. Votum en groet
 3. Zingen Opwekking 733 ’10.000 redenen tot dankbaarheid’
 4. Wet
 5. Zingen: Bundel 1938 Gezang 174 vers 1 en 3 ‘Vaste Rots van mijn behoud’
 6. Gebed
 7. Schriftlezing: Spreuken 22: 1-16
 8. Dooponderricht
 9. Zingen: OTH 292 ‘U die mij geschapen hebt.. ’
 10. Doopvragen, getuigenis en doop
 11. Zingen: Psalm 134 vers 3 OB (ingezongen door gemeenteleden)
 12. Foto’s baby’s met Opw. 518 ‘Heer, u doorgrondt en kent mij’
 13. Preek Thema: Jong geleerd, oud gedaan
 14. Zingen Lvk gezang 333 vers 1, 2, 4 en 5 ‘O Here God, ons liefst verlangen’
 15. Dienst van de voorbeden
 16. Collecte. Digitaal via → https://is.gd/wFwUbx
 17. Zingen: Psalm 108 vers 1 en 2 OB
 18. Zegen


Voor de kinderen:

Video
Verhalen 
Werkjes 
 


 

Liturgie voor Zondag 5 julii 2020 • 17.00 uur:

Voorganger ds. I. Pauw (eigen wijkpredikant)
Bediening Heilige Doop
 

 1. Introïtus Opwekking 379 ‘Heerlijk is uw naam’
 2. Votum en groet
 3. Zingen Psalm 63 vers 1 en 2 NB
 4. Gebed
 5. Schriftlezing Handelingen 11: 19-30
 6. Dooponderricht
 7. Zingen bij binnendragen Sela – Doop
 8. Doopvragen, getuigenis en doop
 9. Zingen Psalm 134 vers 3 OB (ingezongen door gemeenteleden)
 10. Foto’s kinderen met Opw. 740 ‘Jij kleine schat’
 11. Preek Thema: Christen!
 12. Zingen Opw. 222 ‘Doorgrond mijn hart’
 13. Geloofsbelijdenis
 14. Zingen Psalm 105 vers 1 NB
 15. Dankgebed
 16. Collecte. Digitaal via → is.gd/wFwUbx
 17. Zingen Lvk 473 vers 1, 2, 9 en 10 ‘Neem mijn leven laat het Heer’
 18. Zegen

Voor de kinderen:
Video
Verhalen 
Werkjes 
terug