Diensten in de Vredeskerk Diensten in de Vredeskerk

 

 
 


In verband met de coronamaatregelen worden de diensten vanuit de Vredeskerk uitsluitend online uitgezonden. Deze diensten zijn (terug) te zien via YouTube of te beluisteren via www.kerkomroep.nl.
 Liturgie voor de kerkdienst op zondag 28 februari 2021 • 9.30 uur. 
De voorganger is onze wijkpredikant ds. I. Pauw.

 1. Introïtus Psalm 108 vers 1 (oude berijming)
 2. Votum en groet
 3. Psalm 108 vers 2 (oude berijming)
 4. Wet
 5. Zingen Opwekking 350 'Vader, vol van vrees en schaamte'
 6. Gebed
 7. Schriftlezing Deuteronomium 22: 22-24 en Johannes 8: 1-11
 8. Kinder Paasproject
 9. Preek (Thema: Vrij van oordelen)
 10. ZIngen Opwekking 428 'Genade, zo oneindig groot'
 11. Formulier bevestiging ambtsdragers
 12. Zingen Psalm 134 vers 3 (oude berijming) 
 13. Toespraak
 14. Dienst van de voorbeden
 15. Collecten
 16. Zingen Sela - Gebed voor de werkdag
 17. Zegen

Collecten | Digitaal doneren.
Voor de kinderen | Nevendienst.

 
 

Liturgie voor de kerkdienst op zondag 28 februari 2021 • 19.00 uur. 
De voorganger is onze wijkpastor proponent J.W. Bassie

 1. Welkom
 2. Zingen: 
 3. Stil gebed – bemoediging – groet
 4. Zingen: 
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: 
 7. Verkondiging: 
 8. Zingen:  
 9. Geloofsbelijdenis
 10. Zingen:  
 11. Gebed
 12. Zingen:  
 13. Zegen
   

Collecten | Digitaal doneren.
Voor de kinderen | Nevendienst.
 

terug