Diensten in de Hoeksteen Diensten in de Hoeksteen

 

 


 
  • Lees hier de afspraken met betrekking tot het bijwonen van erediensten.
  • Klik hier om de diensten in de Hoeksteen te beluisteren.
  • Wilt u mee doen aan de collecten. U kunt hier digitaal doneren.
  • Klik hier als u meer wilt weten over het geloof of even wil napraten over ...
 

De liturgie voor zondag 26 september 2021.

1. Introïtus OTH 178: 1, 2, 3 (alle verzen) Wees stil voor het aangezicht van God
2. Votum en groet
3. Zingen OTH 255: 1, 2, 3, 4 (alle verzen) Ere zij aan God, de Vader
4. Wetslezing
5. Zingen Psalm 86: 6, 8 Leer mij naar Uw wil te hand'len
6. Gebed
7. Schriftlezing 1 Koningen 19:9-18
8. Kinderlied: OTH 424 Ik zag een kuikentje
9. Preek Thema: Verrassend gewoon
10. Zingen Psalm 17: 3, 4, 8 Ik zet mijn treden in Uw spoor
11. Dankgebed en voorbede
12. Collecten
13. Zingen OTH 150: 1, 2, 3, 4 (alle verzen) Heer, U bent mijn leven
14. Zegen
terug