Diensten in de Hoeksteen Diensten in de Hoeksteen

 

 


 
 • Lees hier de afspraken met betrekking tot het bijwonen van erediensten.
 • Klik hier om de diensten in de Hoeksteen te beluisteren.
 • Wilt u mee doen aan de collecten. U kunt hier digitaal doneren.
 • Klik hier als u meer wilt weten over het geloof of even wil napraten over ...
 

De liturgie voor zondag 24 oktober 2021.
 1. Intochtslied: Psalm 43: 3, 4 (OB)
 2. Stil gebed
 3. Votum en zegengroet
 4. Zingen: Psalm 72: 1, 2 (OB)
 5. Lezing van het gebod
 6. Zingen: Lied 180 (OTH) Zoek eerst het Koninkrijk van God…
 7. Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 8. Schriftlezing:
 9. Mattheüs 20:1-16
 10. Zingen: Psalm 49: 1 (OB)
 11. Verkondiging
 12. Zingen: Lied 297 (OTH) ‘Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan…
 13. Dankgebed en voorbeden
 14. (Inzameling van de gaven) bij de uitgang
 15. Slotlied: Lied 321 (OTH) Laat heel de wereld het zien…
 16. Zegen
terug