Diensten in de Hoeksteen Diensten in de Hoeksteen

 

 
 
 • Klik hier om de diensten in de Hoeksteen te beluisteren.
 • Wilt u mee doen aan de collecten. U kunt hier digitaal doneren.
 • Klik hier als u meer wilt weten over het geloof of even wil napraten over ...
 • Klik hier voor de afspraken met betrekking tot het bijwonen van erediensten.

 
Liturgie voor kerkdienst op zondag 25 september 2022 • 09.30 uur.
 • Orgelspel
 • Mededelingen kerkenraad
 • Zingen: Lied 125 vers 1 en 2 “Groot is Uw trouw, o heer”
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 146 vers 3 en 4 “Zalig hij die in dit leven”
 • Gods goede geboden
 • Zingen: Lied 190 vers 1 en 2 “Vader, vol van vrees en schaamte”
 • Gebed om de opening v/h Woord
 • Schriftlezing: Joh. 5 vers 1 t/m vers 15 (Herz. Stat. Vert)
 • Zingen: Ps. 139 vs. 1, 2 en 7 “Niets is o Oppermajesteit”
 • Verkondiging: Thema: “Meneer, ik heb geen mens”
 • Zingen: Ps. 116 vers 1, 2, 5 en 10 “God heb ik lief, want die…”
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte
 • Slotzang: Lied 165 vers 1, 2 en 3 “Welk en vriend is onze Jezus”
 • Zegen.


 
terug