Diaconale hulpdienst Diaconale hulpdienst
""
 
Opstart Diaconale hulpdienst

Omzien naar elkaar! Degene helpen die geen helper heeft. Een brug slaan tussen mensen die hulp kunnen bieden en mensen die hulp nodig hebben. Een hedendaagse invulling geven aan de 7 werken van barmhartigheid uit Mattheus 25. Dit is het belangrijkste doel van het opzetten van de Diaconale hulpdienst. De hulpdienst is een initiatief van de gezamenlijke diaconiën van de Dorpskerk en de Vredeskerk - Hoeksteen.

Wat gaan we doen?
Vanuit de hulpdienst willen wij de goede zorg en ondersteuning die ons land kent niet vervangen, maar juist hierop een aanvulling bieden. Dit door kleine klussen op te pakken voor mensen die daarvoor zelf onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid hebben. En door extra om te zien naar mensen die het moeilijk hebben en wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. 

We kunnen dit niet alleen
Daarom roepen we jong en oud op om de talenten die je gekregen hebt in te zetten binnen de gemeente. Het hoeft niet veel tijd te kosten. Dit bepaal je helemaal zelf. Iets kleins doen voor een ander kan zomaar uitgroeien tot iets heel groots en moois!!! Laten we samen de schouders eronder zetten! Mogen we op u/jou rekenen? Maar ook heel belangrijk… laat het ons alsjeblieft weten als u iemand bent of kent die de hulp goed kan gebruiken.

Waar moet je dan zoal aan denken?
Er zijn veel mogelijkheden. Een aantal voorbeelden:

 boodschapje doen
 weekbrieven bezorgen bij oudere gemeenteleden
 vervoer naar de kerk/familie/zorginstelling/activiteit
 eten koken
 gezamenlijke maaltijden verzorgen voor ouderen/eenzamen
 bezoeken van eenzame/kwetsbare/zieke mensen
 voorlezen
 wandelen met rolstoelers/oudere/eenzame mensen
 kleine klusjes in en rondom huis
 kleine klusjes in de tuin
 digitale ondersteuning
 hulp bij formulieren invullen
 ontlasten van mantelzorgers
 bezoeken van gevangenen
 overig……….

Aanmelding, hulpvraag of andere vraag? 
U kunt hier een formulier downloaden. Ingevulde formulieren kunt u mailen naar diaconalehulpdienst@hervormdwezep.nl. Als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden, vermeld dan duidelijk uw naam, adres, telefoonnummer, mailadres en geef aan welke van de bovenstaande klussen (of andere niet genoemde klussen) u zou willen oppakken. Of door contact op te nemen met M. Mol of Jetske van Loo (nulzes10300854).
 
terug