Catechisatie Dorpskerk Catechisatie Dorpskerk
Gewone catechisaties
Vanaf D.V. 21 september start de catechisatie. Er wordt catechisatie gegeven in de leeftijdsgroepen: 12 t/m 14 jaar, 15 t/m 17 jaar en 18 jaar en ouder. Daarnaast is er nog een groep voor hen, die op de aangegeven tijdstippen niet kunnen. Er is catechisatie op maandag- en op dinsdagavond. 

Belijdeniscatechisatie
Opnieuw een oproep. Doopleden die een hartelijk verlangen hebben om de Heere Jezus te belijden
en te volgen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de belijdeniscatechisatie. Voor
aanmelding: jjvdmeulen@kliksafe.nl of 0628469892. 
 
terug