Follow Me Follow Me
Follow Me is de naam van de catechisatie zoals we die iedere zondag van 11.15 uur tot 12.15 uur organiseren. De Follow Me wordt verzorgd door vrijwilligers in onze gemeente die zich al geruime tijd inzetten voor het jeugdwerk. Het doel van Follow Me is, behalve een uurtje samenzijn, verdieping met elkaar te vinden in het geloof aan de hand van onderwerpen zoals Gods eigendom, Rentmeesterschap, Duurzaamheid, Het is mijn redding, Hij wil in je wonen enzovoort.

Naast de reguliere bijeenkomsten hebben we ieder seizoen een aantal gastsprekers, die iets komen vertellen over verschillende maatschappelijke onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn sprekers Reyer ter Napel, Karina Groothuis en David Uijl.

Follow Me is een plek waar we samen zijn, omzien naar elkaar en samen een basis leggen voor ons geloofsleven.
terug