Zondagsschool Zondagsschool

Welkom op de Zondagsschool

Alle kinderen van binnen of buiten de gemeente  van 4 t/m 12 jaar zijn van harte op de zondagsschool. Op de zondagsschool leer je heel veel uit de Bijbel dat is het Woord van God. Hij heeft dat laten opschrijven zodat wij veel over Hem zullen leren. Dus leren we veel over God en hoe wij Hem kunnen eren. Het belangrijkste is dat we leren wie Jezus voor ons is. Want zonder Hem kunnen wij helemaal niet met God leven. Dit en heel veel verhalen worden verteld op de Zondagsschool, natuurlijk zingen we ook en leren we psalmversen. 

Als zondagsschool maken wij gebruik van het materiaal van de Bond van Hervormde Zondagsscholen

De Zondagsschool wordt gehouden in de Schakel en begint na de ochtend dienst van de Dorpskerk rond 11:15 en duurt tot 12:15.
Vanaf het seizoen 2019/2020 zijn we overgegaan op 2 groepen, 

Nieuwe kinderen vanaf 4 jaar zijn vanaf elk moment welkom om te komen kijken. 

Wil je meer weten, mail of bel gerust:
Harry Borkhuis 038 3759832

Leidinggevenden van de zondagsschool

A Groep (basisschool groepen 5 t/m 8)

Peter Pap / Geesje de Zwaan
Harry Borkhuis / Myrthe Lekkerkerker
Teunis en Clara van Boven

B/C Groep (basisschool groepen 0 t/m 4) 
Margeet de Groot / Hilleen Kragt
Cora Ashu Mbonwo / Esther de Groot

 

terug