Diensten in de Vredeskerk Diensten in de Vredeskerk

 

 
 


In verband met de coronamaatregelen worden de diensten vanuit de Vredeskerk uitsluitend online uitgezonden. Deze diensten zijn (terug) te zien via YouTube of te beluisteren via www.kerkomroep.nl.
 Liturgie voor de kerkdienst op zondag 18 april 2021 • 09.30 uur.
De voorganger is onze eigen wijkpredikant ds. I. Pauw

 1. ZIngen: Opwekking 194 'U maakt ons een'
 2. Votum en groet
 3. Zingen: Opwekking 798 'Hou vol'
 4. Wet
 5. Zingen: Psalm 119 vers 3 (oude berijming) en 66 (nieuwe berijming)
 6. Gebed
 7. Schriftlezing Psalm 27 vers 1-6 en Openbaring 2: 8-11
 8. Kindermoment
 9. Kinderlied Opwekking 42 'k Stel mijn vertrouwen'
 10. Preek (Thema: Hou vol!)
 11. Zingen: LvdK 470 vers 1, 3 en 4 'Wat vlied' of bezwijk'
 12. Dienst van de voorbeden
 13. Collecte
 14. Zingen: Psalm 33 vers 8 (nieuwe berijming)
 15. Zegen 


Collecten | Digitaal doneren.
Voor de kinderen | NevendienstLiturgie voor de jeugddienst op zondag 18 april 2021 • 19.00 uur
De voorganger is ds. L.P. Blom uit Rijssen

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Opwekking 430 'Heer, ik prijs Uw grote naam'
 3. Stil gebed
 4. Votum en groet
 5. Zingen: Psalm 121: 1, 2 (OB) 
 6. Geloofsbelijdenis.
 7. Zingen: Psalm 123: 1, 2 
 8. Gebed
 9. Schriftlezing: 2 Korinthe 5: 11-21
 10. Collecte
 11. Zingen: Weerklank 151: 1, 3 'Kom, knielen wij voor Jezus samen'
 12. Preek over 2 Korinthe 5: 4, 5. Thema: Sterven en leven met Christus
 13. Zingen: Opwekking 222 'Doorgrond mijn hart' 
 14. Dankgebed en voorbede
 15. Zingen: Psalm 52: 7 (OB) 
 16. Zegen

Collecten | Digitaal doneren.
Voor de kinderen | Nevendienst

 
terug