Collecte (-munten) Collecte (-munten)
Digitaal collecteren
Voor de collecten in de Vredeskerk, de Hoeksteen en de Dorpskerk kunt u ook met uw smartphone digitaal aan de collecten deelnemen. Ga hiervoor naar de https://site.skgcollect.nl/29 U komt dan op de pagina van onze Hervormde Gemeente Wezep en daar kunt u vervolgens weer uw keuze maken voor welke collecten en welke wijk u wilt geven. U kunt ook digitaal giften doen via de Appostel app.

Bankoverschrijving
U kunt uw gaven ook overmaken via een bankoverschrijving/iDeal. Dit is dezelfde werkwijze als wanneer u een rekening betaalt. U kunt hiervoor het rekeningnummer van het college van kerkrentmeesters gebruiken. Dat is NL 78 RABO 0373.7325.70. Vermeldt dan wel voor welke wijkgemeente en voor welk(e) collectedoel(en) u wilt geven.

Collectemunten
De verkoop van collectemunten in De Schakel vindt plaats elke 1e zaterdagmorgen van de maand (10.00-12.00 uur). Op het kerkelijk bureau kunt u terecht elke 1e woensdagavond van de maand (19.00-20.00 uur). In de Dorpskerk en Vredeskerk liggen formulieren (geel-gekleurd) om collectemunten te bestellen die vervolgens bij u thuis bezorgd worden*. Collectemunten kunt u ook via internet bestellen (www.hervormdwezep.nl)

In verband met de zomervakantieperiode (21 juli tot 11 augustus 2024) zullen de collectemunten die besteld zijn voor 17 juli nog die week bezorgd worden. Bestelde munten na 16 juli zullen we pas rond 15 augustus bezorgen.

 
De collectemunten hebben verschillende kleuren die elk een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Elke munt is voorzien van een aantal stippen. Zo heeft de groene munt van € 0,60 één stip en de blauwe van € 1,20 twee stippen. Dus de waarde van bijvoorbeeld de grijze munt is het aantal stippen van 4 vermenigvuldigt met € 0,60. U weet dan dat de grijze munt € 2,40 waarde vertegenwoordigt in de collectezak.
Onderstaand treft u alle munten nog eens op een rijtje met in de laatste kolom de aanschafprijs van de munten per zakje per 1 april 2020.

 
Kleur Stippen Waarde Aantal Bedrag
Groen 1 € 0,60 50 € 30,00
Blauw 2 € 1,20 25 € 30,00
Geel 3 € 1,80 25 € 45,00
Grijs 4 € 2,40 25 € 60,00
Rood 5 € 3,00 20 € 60,00


Collectemunten kopen 
  • De Schakel, Oranjeboomlaan 27 Wezep. Ingang kleine deur voorzijde. Op de 1e  zaterdag van de maand van 10.00-12.00 uur. 
  • Op het Kerkelijk Bureau in de Vredeskerk, Heidepad 81 Wezep. Op de 1e woensdag van de maand van 19.00-20.00 uur.
  • Ook kunt u ze bestellen door een (crème-gekleurd) bestelformulier in te vullen dat ligt in de hal van de kerken en deze te deponeren in de collectezak. De bestelde collectemunten worden, vervolgens bij u thuis afgeleverd (voor donderdag besteld worden nog dezelfde week bij u thuis bezorgd).
  • Via deze link --> Bestel hier uw Collectemunten
  • Via de Appostel app
Door collectemunten is collectegeld als gift aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting.
Met nadruk vermelden wij dat de collectemunten alleen maar gebruikt kunnen worden voor collectes. Er kunnen dus geen diensten of producten mee worden betaald en ook niet ingebracht worden als kerkelijke bijdrage en bijdrage aan het solidariteitsfonds.

 
terug