Beleidscommissie Vredeskerk-Hoeksteen Beleidscommissie Vredeskerk-HoeksteenBericht van december 2019
Van de beleidscommissie

“Samen in de naam van Jezus”. Dat is de beginregel van een lied dat we allemaal goed kennen. Het is ook de titel van ons nieuwe beleidsplan voor 2020 t/m 2024. De beleidscommissie heeft een plan voorbereid. Dat is op 18 december 2019 in de kerkenraad besproken, goedgekeurd en vastgesteld.

Het is een plan met twee belangrijke speerpunten. Ten eerste is dat de jeugd. We willen er namelijk alles aan doen om hen bij het Evangelie te behouden. Ten tweede is dat het missionaire werk, met name onder de mensen in onze eigen omgeving die van het Evangelie vervreemd zijn. Voor beide speerpunten zijn investeringen nodig, zowel in menskracht als financieel. 

Klik hier om het beleidsplan in te lezen.

De beleidscommissie heeft op 18 december 2019 decharge gekregen van de kerkenraad.
Dat wil zeggen dat de taak erop zit en de commissie is ontbonden.


 
 Bericht van 20 juni 2019 
Resultaat enquête

Van de enquête zijn er uiteindelijk 153 ingevuld. Op de gemeenteavond van 6 juni 2019 presenteerden we een samenvatting van de resultaten. Deze presentatie kunt u hier bekijken. Daarna hebben we in groepjes een aantal stellingen besproken over de onderwerpen liturgie, pastoraat en jeugd. Een aantal conclusies die we mogen trekken uit de enquête en de gemeenteavond:

  • Een grote meerderheid van de geënquêteerden ondersteunt de instandhouding van De Hoeksteen, ook als dat geld zou kosten.
  • Het was goed om vast te stellen dat maar liefst 96% van hen die de enquête ingevuld hebben vindt dat je ruimte moet scheppen voor elkaar. Dat is een mooie opsteker voor een veelkleurige gemeente als wij! Want wat ook weer duidelijk werd: we verschillen behoorlijk van elkaar als het gaat om hoe je de diensten zou moeten inrichten.
  • Gelukkig waren we wel weer unaniem in onze mening dat er in de jeugd geïnvesteerd mag worden, met de Bijbel als stevig fundament.
  • Qua pastoraat waren we het er over eens dat je niet alle verantwoordelijkheid mag neerleggen bij predikant, pastorale werker, ouderlingen en bezoekzusters/broeders, maar dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen, al was het maar door aan de kerkenraad door te geven wie wel een bezoekje kan gebruiken. 
 


Bericht van 7 juni 2019
Resultaat enquête

Er is een groot aantal enquêtes ingeleverd. 153 in getal. Hartelijk dank voor allen die hiervoor de moeite genomen hebben! Wij hebben er als commissie een eerste blik op geworpen. Wat meteen opvalt is de grote verscheidenheid aan antwoorden. Maar bij sommige onderwerpen lijken de antwoorden toch wel een bepaalde kant op te gaan. In de komende tijd zullen we de enquêtes verder uitwerken. De resultaten leest u hier. Naast een algemene presentatie van de resultaten is het doel om u een aantal zaken voor te leggen die er uitspringen en samen na te denken over hoe we daar het beste mee om kunnen gaan.
 


Bericht van 18 april 2019
Enquête en gemeente avond voor nieuw beleidsplan 

Zoals reeds eerder is gemeld is de beleidscommissie gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw beleidsplan. De beleidscommissie heeft de opdracht gekregen om dit beleid samen met de gemeenteleden van de Vredeskerk-Hoeksteen vorm te geven. Middels een enquête willen wij inventariseren wat er ‘leeft’ in de gemeente en wat men belangrijk vindt voor de komende jaren. Op 6 juni 2019 zal er in de Vredeskerk een gemeenteavond gehouden worden. Inloop is vanaf 19:15 en er zal worden gestart om 19:30 uur. Tijdens deze gemeenteavond zullen de belangrijkste onderwerpen uit de enquête besproken worden. Op deze manier hopen wij een goed beeld te kunnen vormen en dit mee te nemen in het nieuwe beleidsplan.
 


Bericht van 27 maart 2019
Van de beleidscommissie

Onlangs bent u op de hoogte gesteld dat er door de kerkenraad een beleidscommissie is benoemd. De commissie heeft als opdracht gekregen een beleid te formuleren, die in samenspraak met de gemeente tot stand is gekomen. Bij de Kerkpost van 23 april 2019 zult u een enquête aan treffen, deze enquête kan ook digitaal worden ingevuld. Hierover ontvangt u later meer informatie in de Kerkpost en weekbrief. 

Met de uitkomst van de enquête zal er een gemeenteavond worden voorbereid. Deze gemeenteavond zal plaats vinden op 6 juni 2019 in de Vredeskerk. De informatie uit de enquête en de gemeenteavond zullen een belangrijke basis vormen voor het nieuw op te stellen beleidsplan.
 


terug