Verwante organisaties Verwante organisaties
Stichting De Akker

Elk kind tot bloei!
De Akker staat voor christelijk onderwijs waarbij de Bijbel, het onfeilbare Woord van God, het uitgangspunt is. In dagopeningen, bijbelvertellingen en vieringen krijgt dit dagelijks vorm in school. Bij de godsdienstige activiteiten wordt samengewerkt met diverse plaatselijke kerken.
De Akker beheert zeven scholen voor basisonderwijs en kindcentra in de gemeente Oldebroek en omgeving.

Het bestuurskantoor van De Akker vindt u aan de Veluwelaan 8, 8091 ER Wezep en is gevestigd in het gebouw van Kindcentrum de Schaapskooi.
Het postadres is Postbus 7, 8090 AA Wezep.
Stichtingsdirecteur is de heer F. van der Ham.
Telefoon: 038 3763118
Mail:
Website: www.stichtingdeakker.nl

 
 
Stichting Vrienden van Izvor
Secretaris: Nelie Wolfsen, Bovenheigraaf 28, Oldebroek tel. (0525) 63 24 28
Website: www.vriendenvanizvor.nl
 
E-mail: 
Elles van der Beek werkt sinds 1994 in Roemenië. In Pietrarie, een dorpje ± 10 km buiten de stad Iasi. Zij werkt hier samen met Erica Hijkoop en hebben een opvangproject voor ex - straatmeisjes, het boerderijproject. In de buurt van de boerderij is ook een kinderboerderij met speeltuin. Hier komen ook regelmatig kinderen van scholen, dagcentra en kindertehuizen uit de stad.
Sinds november 2001 is er ook een kinderproject gestart in Iasi. Hier worden vijf gehandicapte weesmeisjes opgevangen. Zij komen allen uit een kindertehuis. De dagelijkse leiding is in handen van Roemeense begeleidsters. In januari 2004 is er gestart met het tafeltje - dekje project voor ouderen. De maaltijd wordt bij de mensen thuis bezorgd. Een Roemeense kokkin zorgt voor het eten. Een Roemeense chauffeur brengt de maaltijden rond.
Door het opnemen van een viertal ouderen is het zorgcentrum annex hospice in januari 2010 officieel van start gegaan. Totaal worden er 19 mensen verpleegd.
Sinds 5 oktober 2004 is de werkgroep "Thuisfront Elles van der Beek" een stichting geworden met de naam Stichting Vrienden van Izvor. Elles en Erica hebben in Roemenië de stichting Fundatia Izvor, dit betekent de Bron. Op deze manier willen wij de verbondenheid nog beter tot uitdrukking brengen. Door middel van verschillende acties bijvoorbeeld het organiseren van creatieve workshops, appels plukken, oude metalen inzamelen enz. wordt het werk van Elles en Erica ondersteund. Wilt u een nieuwsbrief ontvangen van Elles dan kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u de nieuwsbrief en verdere informatie vinden op onze website.
 

Hervormd Koor "Kuriakè Singers"?
Secretaris: Mevrouw Henrike Damen, email: 
Website: http://www.kuriake-singers.nl/
Doel van ons koor is Gods Woord zingend te verkondigen en het aanvaardt Gods Woord onvoorwaardelijk als grondslag. Ons koor telt momenteel 30 leden, maar gezien het aantal gemeenteleden van onze kerk zou een groter koor mogelijk moeten zijn. Door mee te zingen in ons koor, levert u ook een wezenlijke bijdrage aan het gemeenteleven. In het koor bestaat een grote saamhorigheid, waarbij de repetities trouw worden bezocht. Hoofdzakelijk werkt het koor mee aan erediensten, terwijl er ook in bejaardentehuizen in de regio wordt gezongen. Met een bepaalde regelmaat geven wij een concert of werken mee aan een concert. Dit alles gebeurt o.l.v. onze dirigent Gerrit Koele. Wilt u (jij) meedoen om ook in het lied de Blijde Boodschap uit te dragen, dan bent u van harte welkom. Het koor repeteert op woensdagavond in de Vredeskerk van 20.00 - 22.00 uur.

 


    Kerkplein Wezep

    Interkerkelijk missionair overleg

    Diaconaal platform Oldebroek


 

 

terug