Zingen weer mogelijk Zingen weer mogelijk


Samen zingen is weer mogelijk

Op 1 juli gaven het RIVM en de PKN samen nieuwe richtlijnen uit waarbij samenzang tijdens kerkdiensten, onder  voorwaarden, weer is toegestaan. Hoewel wij erg blij waren met dit bericht wilden we wel op basis van juiste gegevens een besluit kunnen nemen en sindsdien zijn wij bezig te kijken of onze Vredeskerk aan die richtlijnen voldoet.

De voorwaarden zijn voor een groot deel gebaseerd op de ventilatiemogelijkheden en daarom zijn door een gespecialiseerd bedrijf in luchtbehandeling metingen verricht van het aanwezige ventilatiesysteem in de kerkzaal in de Vredeskerk. 

Met de uitslag van de metingen van ons systeem, dat alle lucht rechtstreeks van buiten aanzuigt en met de overige gegevens zijn wij bijzonder dankbaar te kunnen concluderen dat aan alle gestelde voorwaarden ruimschoots wordt voldaan. 

De kerkenraad heeft daarom, bij monde van het moderamen, kunnen besluiten om vanaf zondag 9 augustus samenzang weer toe te staan tijdens de erediensten. Wij hopen dat wij hiermee samen als gemeente de lofzang weer mogen laten klinken tot eer van Hem.
 

terug