Nieuw project zendingsbussen Nieuw project zendingsbussen


De opbrengst van de zendingsbussen gaat het komende half jaar naar het GZB project: Pakistan, Bijbelcursus over vervolging en lijden. Hoe ga je als christen in het islamitische Pakistan om met vervolging en lijden? Om daarbij te helpen wordt een nieuwe bijbelcursus ontwikkeld.
 
Christenen in Pakistan vormen een kleine kwetsbare minderheid (1,6%). Van de 200 miljoen inwoners is 96% moslim. In Pakistan is er sprake van toenemende islamisering. De afgelopen jaren hebben er verschillende incidenten plaatsgevonden waarbij christenen het slachtoffer waren. Bezit werd verwoest en christenen werden fysiek mishandeld, soms met de dood tot gevolg.
 
Dit roept bij veel christenen de vraag op hoe om te gaan met lijden en vervolging. Bij christenen in Pakistan zie je doorgaans twee reacties: het geloof opgeven of het land verlaten. Maar beide reacties zetten de toekomst van het christendom in Pakistan op het spel. Hoe kun je in het licht van de Bijbel met situaties van lijden omgaan?
 
Het Open Theological Seminary (OTS) in Pakistan biedt sinds 1971 bijbelcursussen aan om lokale gelovigen in hun eigen context toe te rusten in hun geloof. Afgelopen jaar volgden 5500 studenten verspreid over heel Pakistan een cursus van OTS. In 2017 zijn twee medewerkers begonnen met het schrijven van een cursus over vervolging en lijden in de context van Pakistan. Wat is voor ons als Pakistaanse christenen een juiste respons op lijden? Wat leert het kruis van Christus ons hierin? Met deze nieuwe cursus wil men lokale christenen helpen vol te houden wanneer zij onder druk staan en hen stimuleren een moedig leven te leiden.
 
Tot slot is er de hoop dat de nieuwe cursus ook christenen in andere landen tot dienst kan zijn die in dezelfde moeilijke omstandigheden moeten leven.

Ga hier naar de webpagina van de GZB over dit project.
 
terug