Week van Gebed Week van Gebed


De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden.

Doe mee aan de Week van Gebed 2019

Thema: RECHT VOOR OGEN

Onrecht: soms kijken we er liever van weg. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid, het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed onze blik op recht en onrecht.

Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

De onderwerpen voor de gebedsweek van 2019 zijn aangereikt door christenen uit Indonesië. Zij zien een toename van onrecht en corruptie in hun land. Tijdens deze week krijgen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld.

We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de week van gebed van 20-27 januari 2019 in Wezep-Hattemerbroek. Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd samen komen om te bidden. 

De volgende bijeenkomsten worden DV gehouden:

Zondag 20 januari in de 'Klinker'
Maandag 21 januari in de 'De Morgenster'
Dinsdag 22 januari in de 'Kruiskerk'
Woensdag 23 januari in de 'Vredeskerk'
Donderdag 24 januari in de 'Pauluskerk'
Vrijdag 25 januari in de 'Schakel'
Zaterdag 26 januari in de 'Hoeksteen'

De avonden beginnen om 19.00 uur.
De Week van Gebed wordt georganiseerd door missienederland.nl
 
terug