Week van Gebed Week van Gebed

'Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed van 2018. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2018 plaats van 21 tot en met 28 januari. Organisatoren zijn de kerken van Wezep en Hattemerbroek.

Week van Gebed

De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Recht door zee

"Uw hand Heer, ontzagwekkend in kracht." (Exodus 15 vers 6a)

De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Ook in Wezep zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom.

Kerken uit het Caribisch gebied hebben dit jaar de centrale Bijbeltekst aangedragen: Exodus 15 vers 1-21, een danklied van Mozes en Mirjam. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Tegenwoordig zien de Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier hoe mensen het evangelie verstaan in deze tijd.

De gebedssamenkomsten in Wezep vinden plaats op:

21 januari in De Klinker,
22 januari in de Morgenster,
23 januari in het Noorderlicht,  
24 januari in de Vredeskerk,  
25 januari in de Paukuskerk,
26 januari in De Schakel, 
27 januari in De Hoeksteen.

Alle samenkomsten beginnen om 19. 00 uur en duren ongeveer een uur. Organisatoren zijn de kerken van Wezep en Hattemerbroek.
terug