Vespers Vredeskerk Vespers Vredeskerk


In de stille week zal er elke avond een vesper worden uitgezonden vanuit de wijkgemeente Vredeskerk - Hoeksteen. Behalve op Goede Vrijdag. Dan is er een kerkdienst vanuit de Vredeskerk met ds. B.J.D. van Vreeswijk uit Hattem.

Klik hier om de vespers te bekijken. Alle vespers beginnen om 19.30 uur.

Hieronder vindt u de orde van dienst. Deze kunt u ook lezen in de beschrijving van de video.

Maandag 29 maart 2021 
1. Welkom
2. Zingen Opwekking 281 Als een hert dat verlangt naar water
3. Schriftlezing Lukas 23: 8-12
4. Zingen Psalm 43 vers 1, 2 en 4 (oude berijming) 'Geduchte God, hoor mijn gebeden'
5. Overdenking
6. Stilte
7. Gebed
8. Gedicht
9. Zingen LVK Gezang 259 vers 1 'Halleluja! Lof zij het Lam'
10. Zingen LVK Gezang 258 vers 2 'Halleluja, lof zij de Heer!'

Dinsdag 30 maart 2021 
1. Welkom
2. Zingen Opwekking 369 'Door uw genade vader'
3. Schriftlezing Lukas 23: 13-25
4. Zingen LVK Gezang 177 vers 1, 2 en 7 'Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten'
5. Overdenking
6. Stilte
7. Gebed
8. Gedicht
9. Zingen Opwekking 268 'Hij kwam bij ons heel gewoon'

Woensdag 31 maart 2021 
1. Welkom
2. Zingen Op Toonhoogte 100 vers 1 en 4 'Jezus leven van mijn leven'
3. Schriftlezing Lukas 23: 26 – 32
4. Zingen Psalm 116 vers 1, 2 en 10 (oude berijming) "God heb ik lief'
5. Overdenking
6. Stilte
7. Gebed
8. Gedicht
9. Zingen Opwekking 614 'Uw genade is mij genoeg'

Donderdag 1 april 2021 
1. Welkom
2. Zingen Psalm 91 vers 1 (oude berijming) 'Hij, die op Gods bescherming wacht'
3. Schriftlezing Lukas 23: 33-43
4. Zingen LVK Gezang 189 vers 1, 2 en 4 'Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,'
5. Overdenking
6. Stilte
7. Gebed
8. Gedicht
9. Zingen Op Toonhoogte 147 vers 1, 3 en 4 'Genade zo oneindig groot'

Zaterdag 3 april 2021 
1. Welkom
2. Zingen Psalm 31 vers 1, 2, 12 en 17 (oude berijming) ' Op U betrouw ik, HEER der heren'
3. Schriftlezing Lukas 23: 49-56
4. Zingen LVK Gezang 285 vers 1 en 3 'Geef vrede, Heer, geef vrede'
5. Overdenking
6. Stilte
7. Gebed
8. Gedicht
9. Zingen Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar
 
terug