Verpachting grasland Verpachting grasland


Verpachting bij inschrijving

Het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Wezep biedt per 1 januari 2019 bij inschrijving onder doopleden en lidmaten van deze kerk voor 6 jaar in pacht aan (op basis van artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:

1. een perceel grasland, kadastraal bekend gemeente IJsselmuiden, sectie H, nummers 639 en 640, gezamenlijk groot 4.28.70 ha. Dit perceel is gelegen aan de Akkerweg te Zalk.

2. een perceel grasland, kadastraal bekend gemeente Hattem, sectie G, nummer 78, groot 3.55.00 ha. Dit perceel is gelegen aan de Oostersedijk in Hattemerbroek.

Er kan worden ingeschreven vanaf een bedrag van €  1.250,-- per ha. Inschrijving kan alleen plaatsvinden door leden wiens hoofdinkomen uit een agrarisch bedrijf komt. De gunning wordt voorbehouden aan de diaconie.

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010 of via e-mail r.radstake@kkgkka.nl.

De inschrijfformulieren moeten op dinsdag 20 november 2018 tussen 10:00 en 10:15 uur worden ingeleverd in hervormd centrum “De Schakel”, Oranjeboomlaan 27 te Wezep. Opening van de enveloppen vindt aansluitend plaats in voornoemd hervormd centrum.
 


Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de Protestantse Kerk

  
terug