Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds
Alle gemeenteleden ontvangen rond hun verjaardag een felicitatie van onze kerk. Er komt een medewerk(st)er aan de deur die tevens een gift vraagt voor dit fonds. Wij hopen dat u ook op deze wijze financieel aan de opbouw van onze gemeente wilt meewerken. Alle inlichtingen zijn verder te verkrijgen bij Paula Beens-Blok, Willem Dreesstraat 7, 038-8442324.
terug