Stream trouwdienst Stream trouwdienst


Op 27 november 2020 om 16.00 uur wordt vanuit de Vredeskerk de trouwdienst van Gerard & Dieke live uitgezonden. 

De predikant in deze dienst is dr. M. (Marten) Visser uit Wezep.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Septem.

Klik hier om de dienst te kunnen bekijken.

Orde van dienst:
 
 1. Welkom en mededelingen 
 2. Zingen: Breng ons samen – Opwekking 797 
 3. Votum en groet 
 4. Zingen: Psalm 32:4 
 5. Gebed 
 6. Schriftlezing: Efeze 5: 18-33 
 7. Zingen: Heer wijs mij uw weg – Opwekking 687 
 8. Verkondiging 
 9. Zingen: Who am I – Casting Crowns 
 10. Onderwijzing 
 11. Zingen: Groot is uw trouw, o Heer – Opwekking 123 
 12. Bevestiging van het huwelijk 
 13. Zingen: Zegen hen – Opwekking 710 (aangepast) 
 14. Bemoediging en gebed 
 15. Luisterlied: Waar komt mijn hulp vandaan? (psalm 121) – The psalm project 
 16. Zingen: U maakt ons één – Opwekking 194 
 17. Overhandiging huisbijbel 
 18. Zingen: Jezus alleen – Opwekking 575 
 19. Collecte tbv het Afriana Foundation
 20. Zegen 
 21. Toespraken 
   
terug