Reikhalzend verlangen Reikhalzend verlangen


In juni 2016 werd voorafgaand aan de zomervakantie, de eerste thema-zangdienst ‘Op weg naar Gods toekomst’ gehouden. Het werd een indrukwekkende dienst met overdenkingen van ds. D. Rodenburg en zang van de Urker tenor Jan Loosman. Velen zullen zich dat wellicht herinneren. Dit jaar wordt opnieuw een 'Op weg naar Gods toekomst' thema-zangdienst gehouden op D.V. zondag 1 juli 2018 in de Vredeskerk.

De voorganger in deze dienst is ds. W. Dekker uit Oosterwolde. Vanuit Romeinen 8 wil hij met ons het 'Reikhalzend verlangen' be(s)preken. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het a capella koor ‘Nieuw Veluws Vocaal’ uit Amersfoort - Harderwijk, o.l.v. dirigent Maria den Hertog. Zij zal als mezzo-sopraan ook solo zingen.

Op de liturgie staan mooie koorbijdragen uit de klassieke muziek maar ook muziek uit deze tijd. Orgel en de piano worden bespeeld door Gerrit Koele. Verder zal Marlies Geleijnse (blokfluit) aan deze dienst haar medewerking verlenen.

Iedere belangstellende is  van harte welkom! De Vredeskerk is te vinden aan het Heidepad 81 te Wezep. Aanvang 19.00 uur.
terug