Themadiensten Vredeskerk Themadiensten Vredeskerk


Themadiensten op weg naar Pasen
Waarom moest Jezus zo zwaar lijden?
 
Op zondag 7 en zondag 14 maart mag ik in twee avonddiensten met u nadenken over de vraag: Waarom moest Jezus zoveel lijden? Al vanaf de zondagsschool zullen velen van ons daarop het antwoord gekregen hebben, dat dit was vanwege onze zonden. Jezus is gestorven voor onze zonden. Dat is ook waar. Maar het kan heel gemakkelijk verworden tot een uitspraak die ons niet meer raakt, een uitgesleten term. Bovendien is met deze uitspraak ook lang niet alles gezegd, wanneer het gaat om het lijden van Jezus. Wanneer we het Nieuwe Testament nauwkeurig lezen komen we verschillende antwoorden tegen en ook die antwoorden zijn niet uitputtend, laat staan bevredigend voor ons verstand. Wij kunnen Gods raadsplan  niet doorgronden, we kunnen er wel steeds nieuwe dingen in ontdekken, die leiden tot verwondering:
Leer mij o Heer, uw lijden recht betrachten
 In deze zee verzinken mijn gedachten.’
 
Het thema van de eerste dienst is: Lijden als doortocht. Dan lezen we het bekende verhaal van de Emmaüsgangers (Luk.24: 13-35), waarin Jezus hen verwijt, dat ze de Schriften (voor ons het Oude Testament) niet geloofd hebben. Het gaat door lijden tot heerlijkheid. Dat is blijkbaar volgens Jezus de rode draad die door het hele Oude Testament loopt.
Het thema van de tweede dienst is:  Plaatsbekleding. Eén voor allen. Dan lezen we Joh. 11:45-57, waarin de bekende woorden van de hogepriester Kajafas voorkomen, dat het beter is dat één voor allen sterft dan dat het hele volk verloren gaat.
 
Ik wens u allen een zegenrijke tijd op weg naar Pasen: het licht aan het einde van de tunnel!
 
Ds. W. Dekker

Klik hier om de diensten in de Vredeskerk te kunnen volgen.
 
terug